Poradnictwo psychologiczne

Przykład przypadku nadającego się do terapii rodzinnej

Pan Dymek jest 35-letnim nauczycielem fizyki, jest żonaty i ma troje dzieci w wieku 7,9,11 lat.

Problem. Pan Dymek ostatnimi laty często nadużywa napojów wyskokowych. Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje narasta­nie problemów w rodzinie i w pracy. W okresie gdy przeprowadzano z nim i jego żoną wywiad wypijał co najmniej jedną butelkę alkoholu dziennie, a często nawet więcej.

Przykład przypadku nadającego się do terapii rodzinnej -systemowej

Pan Nowak ma 31 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci w wieku 5,7 lat. Pracuje jako kierowca autokaru. Według żony pan Nowak pił duże ilości piwa od bardzo dawna. W ciągu ostatniego roku kilka razy opuścił miejsce pracy i z tego powodu gro­ziło mu zwolnienie. Każdego dnia zaczynał pić wieczorem po przyjściu z pracy i nie przestawał, dopóki nie zasnął. Pan Nowak ma wyraźny problem alkoholowy. Miał trzech starszych braci. Jeden z nich zginał w wypadku samochodowym, spowodowanym przez upojenie alkoholowe.

Programy profilaktyki uzależnień

Poważne szkody związane z piciem alkoholu występują u około 10-15% populacji między 15 a 18 rokiem życia, ale rozmiary realnych zagrożeń są znacznie wyższe. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się ilość pijącej i upijającej się młodzieży, w szczególności dziewcząt. Z ogólnopolskich badań socjologicznych (przeprowadzonych w 1995 i powtórzonych w czerwcu 1999 roku) wynika, że 68% 15-letnich chłopców i 54% 15-letnich dziewcząt piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca. 58% 15-latków i 43% 15-latek w ciągu ostatniego roku upiło się.

Zabawne formy ćwiczeń korekcyjnych

Szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Ludzkie mechanizmy adaptacyjne często nie nadążają za dynamizmem zmian cywilizacyjnych. Ponadto wyeliminowanie czynnych form ruchu z życia codziennego na korzyść biernego siedzenia przed telewizorem czy komputerem, jest przyczyną różnych schorzeń narządów ruchu oraz wad postawy i budowy ciała.

 

Diagnoza

Diagnoza jest to proces, który zachodzi między osobą potrzebującą pomocy a diagnostą, ma on na celu ustalenie dlaczego dalsze funkcjonowanie pacjenta w środowisku nie będzie prawidłowe

Strony