Inne

Alvin Toffler

 

 

 

RECENZJA

 

„W przemyśle trzeciej fali najważniejsze narzędzia pracy najemnej nie stoją już w fabrykach, ani w rzemieślniczych warsztatach. Najważniejsze narzędzia są teraz w ludzkich mózgach. Ludzie codziennie przynoszą je do pracy i po godzinach zabierają do domu”.

 

INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH KONTROLI

 

„Udzielanie pomocy na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich oraz rodzin zastępczych”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony