Socjologia

OJCOSTWO.

 

WSTĘP

 

 

 

 

 

Szczęśliwe młode stworzenie, które ma prawo odczuwać i odczuwa miłość rodziców, serdecznych opiekunów, bliskich, „własnych”, pewnych; które ma dom rodzinny, gdzie może się schronić, ilekroć otoczenie poza tym domem powieje obcością.1

Trwałe wartości kultury w zmiennym świecie kultury - globalizacja świata przy jednoczesnej regionalizacji.

 

 

Kultura? – wydawać by się mogło, że definicja tego pojęcia będzie łatwa i prosta. Słyszymy to słowo bardzo często i używamy go również nie rzadko, więc z definicją tego terminu nie powinno być przecież problemów. Niestety tak nie jest. To niw łatwe określić czym jest kultura, co w ogóle rozumiemy pod słowem kultura?

SPOŁECZEŃSTWO I SOCJOLOGIA ZIEM ZACHODNICH W FAZIE PRZEŁOMU I OTWARCIA PONOWOCZESNEGO

1. WstępZiemie Zachodnie i Północne Polski stanowią obszar społeczno-przestrzenny
w miarę spójny gospodarczo i kulturowo, ukształtowany historycznie oraz dysponujący
wieloma mechanizmami umożliwiającymi życie mieszkańcom. Obecnie sądzi się, że
współczesne regiony i społeczności lokalne wiążą się zależnością w elastyczny
system pozwalający im optymalnie wykorzystać szanse rozwojowe w integrującej
się Europie. Poparcie dla integracji z Unią Europejską na Pomorzu Zachodnim,

Strony