Resocjalizacja

Rola rekreacji ruchowej w procesie resocjalizacji młodzieży trudnej

 

 

 

Resocjalizacja oznacza specyficzne oddziaływania wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społecznego w celu umożliwienia im powrotu do normalnego życia. W procesie resocjalizacji są stosowane metody resocjalizacyjne, które ze względu na środki jakimi dysponuje wychowawca można podzielić na:

osobiste walory własne lub innych;

sytuacje społeczne;

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

 

1. Proces wychowania resocjalizacyjnego, jego struktura i właściwości.

2. Prakseologiczne zasady projektowania systemów resocjalizacyjnych.

3. Organizacja procesu resocjalizacji w warunkach zakładowych.

4. Formy oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.

5. Specyficzne formy resocjalizacji (psychoterapia, socjoterapia) osób uzależnionych i z zaburzoną osobowością.

6. Wychowawca i zespół pedagogiczny w procesie resocjalizacji.

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH

 

 

 

 

 

 

W życiu codziennym spotykamy się z takimi czynami, które zakłócają ład społeczny i z takimi zachowaniami, które są szczególnie użyteczne i pożądane. Czynom takim towarzyszy zazwyczaj rzecz ważna – reakcja otoczenia: pochwalenie albo potępianie określonego postępowania, czasami obojętność.

Strony