Choroby

Dysleksja

Trudność dzieci z problemami czytania i pisania zostały opisane już ponad sto lat temu, (co ciekawe, bynajmniej nie przez pedagoga czy psychologa, ale przez okulistę W.Pringela Morgana, do którego nauczyciel przyprowadził czternastolatka, u którego podejrzewali wadę wzroku, bo nie odróżniał liter i nie potrafił nauczyć się czytać. Po wykluczeniu wady wzroku okulista nazwał ten defekt ślepotą słowną, ślepotą na wyrazy) a mimo to, niestety, większość nauczycieli i pedagogów szkolnych nie wie lub nie chce wiedzieć, co to jest dysleksja.

Lato w ekstazie

W życiu człowieka także dziecka sytuacje stresowe niejednokrotnie doprowadzają do upośledzenia zdrowia, są przyczyną powstawania nerwic, które w znacznym stopniu wpływają na jakość życia i zachowań zarówno dorosłego jak i młodzieży.

W czasach szalonego rozwoju technicznego, człowiek aby nadążyć za jego rozwojem, często ucieka do środków powiększających wydajność organizmu.

BULIMIA

Polska nazwa żarłoczność psychiczna. Bulimia jako objaw - chorobliwie wzmożone łaknienie może występować w wielu zaburzeniach: schizofrenii, otępieniu, porażeniu postępującym, anoreksji; a także w cukrzycy, zaburzeniach hormonalnych (przysadki) i innych.
Bulimia jako samodzielna jednostka chorobowa została opisana stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1979 r. Rozumiemy przez nią nawracające epizody żarłoczności, charakteryzujące się :

Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej

Terminu „alkoholizm” używa się potocznie w dwóch znaczeniach: do określania wszelkiego spożycia alkoholu, które wkracza poza miarem tradycyjnego czy zwyczajowego picia, bądź dla oznaczenia choroby alkoholowej.

Rozpatrując problemy związane z nadużywaniem napojów alkoholowych należy jednak wyraźnie rozróżniać dwa zjawiska. Pierwsze z nich to pijaństwo, przejawiające się w postaci nadmiernej konsumpcji alkoholu, drugie to alkoholizm będący objawem chorobowym.

Czym jest autyzm? Zespół Aspergera

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa życiowa, czy wykształcenie rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie autyzmu.

Strony