POJĘCIE ŚWIADOMOŚCI

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:42

Świadomość ma dla człowieka ogromne
znaczenie, daje możliwość uświadamiania sobie sytuacji w świecie przez
wewnętrzne odzwierciedlenie rzeczywistości. Człowiek za pomocą czynności
świadomych reguluje swoje stosunki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
Świat w którym żyje może sobie uświadamiać zarówno jako całość, jak i różne

Inteligencja. Osobowość twórcy.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:42

Jeżeli wiek umysłowy podzielimy przez wiek życia i pomnożymy przez
100 to będziemy mieli wskaźnik który pozwoli nam porównać ze względu na poziomy
wiek.

II – iloraz inteligencji :

POSTAWY RODZICIELSKIE

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:41

Postawy rodzicielskie są uważane
przez wielu badaczy za czynnik, od którego w dużej mierze zależy rozwój dziecka
i jego przyszłość. Z pewnością są tym czynnikiem życia rodzinnego, który daje o
sobie znać najwcześniej - nie tylko wtedy, gdy dziecko pojawi się na świecie,
ale już w łonie matki.

PRACA Z PSYCHOLOGII

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:41

ZWIAZKI EMOCJONALNE CZŁOWIEKA

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:40

Związki
emocjonalne człowieka od lat były przedmiotem zainteresowania psychologów,
starających się uporać z niekończącym podziałem , definicjami , oraz rolą jaką
odgrywają one w życiu człowieka .

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:40

Plan
pracy:

PRZEMOC WOBEC DZIECKA

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:39

PRZEMOC FIZYCZNA

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:39

Rozwój emocjonalny.

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:38

Zadania psychologii rozwojowej:

PSYCHOLOGIA ROZWOJU

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 16:37

Literatura:

zadbaj o swoje zdrowie