Socjologia

SOCJALIZACYJNA ROLA RODZINY

 

 

WPROWADZENIE

 

Na wstępie mojej pracy pragnąłbym wyjaśnić znaczenie pojęć, wydawałoby się prostych, a przecież jak że złożonych: socjalizacja i rodzina. Jeśli chodzi o pierwsze z nich to powołując się na wyjaśnienia słownikowe oznacza ono: „uspołecznienie, przysposobienie do życia w społeczeństwie”[1].

TYPOLOGIA SEKT

 

 

 

 

Pisząc na łamach naszego pisma o sektach, nowych ruchach religijnych i parareligijnych, nigdy nie dokonywaliśmy ich podziału, jako takiego. Uzupełniając wiedzę o grupach mniej czy bardziej szkodliwych społecznie, celowym wydaje się dokonanie choćby krótkiej ich typologii. Ułatwi to bowiem zrozumienie ideologii, jaką się posługują oraz metod i sposobów werbowania, które stosują wobec potencjalnych adeptów.

 

 

 

Praca zaliczeniowa z Psychologii i Socjologii Zarządzania

 

 

 

 

 

 

Ostatnie lata drugiego tysiąclecia są początkiem Wieku Melancholii, tak jak dwudzieste stulecie stało się Wiekiem Niepokoju.

Wszelkie dane z badań socjologicznych świadczą, że świat zaczyna ogarniać istna epidemia depresji, która zatacza coraz szersze kręgi w miarę przyswajania sobie przez różne narody nowoczesnego stylu życia.

MOJA FILOZOFIA

Od momentu, gdy w moim umyśle zaczęła formować się świadomość, zagościł w nim na stałe strumień pytań dotyczących JAK JEST. Odpowiedź na jedno pytanie, generowała kolejne pytania, a te z kolei na nowe pytania. Dziś wiem, że zbiór prawd jest nieskończony i wiem też, że słowo PRAWDA jest nieokreślone-jest to pewna idea, lecz nie da się jej ująć w słowa.

„Miłość i sposoby jej interpretowania”

 

 

 

 

Cele:

-poznawczy-poznawanie przez wychowanków różnych rodzajów miłości, mechanizmów jej funkcjonowania, poznawanie wyobraźni i jej znaczenia dla rozwoju człowieka

-resocjalizacyjny-wskazanie negatywnych aspektów pozorowania uczucia do innej osoby, zwiększenie świadomości o konsekwencjach nieodpowiedniego eksponowania uczuć, wskazanie pozytywnych skutków twórczego myślenia

 

Strony