Psychologia ekonomiczna

WPROWADZANIE W ŻYCIE ZASAD ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

 

 

WSTĘP

Zarządzanie zasobami ludzkimi to teoria, która ma służyć kierownictwu w procesie zarządzania personelem. 0 ile jednak jak wskazują rezultaty badań przeprowadzonych przez zespół badawczy Warwick University, a także moje własne próby analizy oraz badania wielu innych osób - ZZL uzyskało jej dużą wiarygodność jako teoria, wciąż jeszcze wprowadzane jest w życie dość fragmentarycznie i powoli.

Grupy odniesienia

 

Specjaliści ds. marketingu próbują rozpoznać grupy odniesienia swoich docelowych konsumentów. Wpływ grupy odniesienia na konsumentów może się odbywać w trojaki sposób. Grupa odniesienia może:

 

·

Lansować nowy sposób zachowań oraz styl życia,