Polityka społeczna

Wszystko, co dotyczy organizacji pozarządowych, działalności fundacji oraz wszelkiego rodzaju organów związanych z polityką społeczną. Oto kategoria, w której polityka społeczna to temat przewodni -0 znajdziesz tu artykuły i informacje na ten temat.

Vladimir Mecziar

Początkowo uwielbiany przez elity polityczne i tłumy. Uważany za ojca nowej, niepodległej Słowacji. Później odbierany jako największy jej destruktor, człowiek, który zniechęcił światowych polityków i zabił zaufanie, którym był darzony jego kraj.

Współczesna Polska krajem tolerancji

Współczesny Polak coraz częściej obala stereotypy swych ojców i dziadków, obala mity przeszłości na tematy drażniące go i niezgodne z jego postępowym, asertywnym sposobem myślenia. Stereotypy te dotyczą społeczeństwa, kultury, zachowania się i stosunków międzyludzkich.

Niestety nasze społeczeństwo w dalszym ciągu daje dowód na to, iż nie jest tak do końca wyrażając częstokroć swą dwulicowość, szowinizm i tzw. źle rozumianą „dumę narodową” objawiającą się niechęcią do ludzi innej rasy, wyznania jak i pochodzenia.

Strony