„Miłość i sposoby jej interpretowania”

 

 

 

 

Cele:

-poznawczy-poznawanie przez wychowanków różnych rodzajów miłości, mechanizmów jej funkcjonowania, poznawanie wyobraźni i jej znaczenia dla rozwoju człowieka

-resocjalizacyjny-wskazanie negatywnych aspektów pozorowania uczucia do innej osoby, zwiększenie świadomości o konsekwencjach nieodpowiedniego eksponowania uczuć, wskazanie pozytywnych skutków twórczego myślenia

 

Metody:

-dydaktyczna-pogadanka

-wychowawcza-praca w małych grupach

 

Środki dydaktyczne:

-arkusz ćwiczeń 1 „Zdania do uzupełnienia”

-arkusz ćwiczeń 3 „Wspólne cechy”

-arkusz ćwiczeń 4 „Porównania”

 

Przebieg zajęć:

1 Część wstępna:

-przywitanie wychowanków

-omówienie tematu zajęć

-wspólne kreowanie definicji „uczucie” i „miłość”, „wyobraźnia” i „twórcze myślenie”

 

2 Część zasadnicza:

-uzupełnienie zdań w arkuszu ćwiczeń 1

-rozmowa na temat odpowiedzi na pytanie: „Jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje miłość?”

„Czy miłość jest dla nas ważna?” „Czy można żyć bez miłości?”

-uzupełnianie arkusza ćwiczeń 2 i rozmowa na temat odpowiedzi

-uzupełnianie arkusza ćwiczeń 3 i rozmowa na temat odpowiedzi

-dyskusja nad ważnością wyobraźni i twórczego myślenia w życiu każdego człowieka

 

3 Rekapitulacja:

-wspólne zastanawianie się co dała nasza rozmowa, jakie uczucia towarzyszyły nam podczas rozmowy, czy możemy swobodnie mówić o naszych uczuciach

 

4 Zakończenie:

-podziękowanie za udział

-udzielenie pochwał

-przejście do luźniejszych form zajęć

 

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 1 „Zdania do uzupełnienia”

 

Poniżej znajduje się 6 niedokończonych stwierdzeń dotyczących miłości. Dokończ je zgodnie z pierwszą myślą, jaka przyjdzie ci do głowy.

 

 

 

1.Miłość to....................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

2.Gdy kocham...............................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

3.Najlepsze w miłości jest to, że...................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

4.Najgorsze w miłości jest to, że...................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

5.Czy miłość to seks?...................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

6.Kocham......................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

7.Czy miłość musi się wiązać ze współżyciem seksualnym?.......................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 2

 

Znajdź jak najwięcej cech podobnych w wymienionych parach:

 

 

 

DRZEWO OWOCOWE np. można je spalić

LEŚNICZÓWKA

 

 

 

 

 

HOTEL

POPIELNICZKA

 

 

 

 

 

TATARAK

CHIŃSKIE PIÓRO

 

 

 

 

 

DZIURAWY BUT

SŁOŃ

 

 

 

 

 

PRZESTĘPCA

TESTAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 3

 

Do każdego wyrazu podanego poniżej, dopisz wybrane z listy umieszczonej na dole strony odpowiednie wg ciebie porównanie i napisz dlaczego dokonałeś takiego wyboru:

 

TELEWIZJA np. jest jak atrakcyjna kobieta, bo chcemy ją oglądać

 

 

DZIECKO ....................................................................................................................................

 

 

UCZONY .....................................................................................................................................

 

 

FIRMA .........................................................................................................................................

 

 

SZKOŁA ......................................................................................................................................

 

 

DYREKTOR ................................................................................................................................

 

 

TEATR .........................................................................................................................................

 

 

MIESZKANIE .............................................................................................................................

 

 

MIASTO ......................................................................................................................................

 

 

PARLAMENT .............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Lista:

ZATŁOCZONY AUTOBUS

WIEJSKA GOSPODA

OBRAZ MATEJKI

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA

ODDZIAŁ WOJSKA

ATRAKCYJNA KOBIETA

MUMIA EGIPSKA

PASTUCH

FABRYKA CZEKOLADY

STARA GAZETA

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

 

 

Temat: „Rodzicielstwo-istota, problemy”

 

Cele:

-wychowawcze-ukazanie rodzicielstwa jako trudny problem wychowawczy i rodziny

-resocjalizacyjne-ukazanie roli rodzicielstwa, które kształtuje nasze zachowanie i wpływa na nasze postawy i poglądy w życiu dorosłym

 

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca w grupach

 

Środki dydaktyczne:

-arkusz ćwiczeń 1 „Postawy rodzicielskie prawidłowe i nieprawidłowe”

-arkusz ćwiczeń 2 „Rodzicielstwo-trudne czy piękne’

 

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-powitanie wychowanków

-zainteresowani tematem poprzez luźne pytania dotyczące ich stosunku do rodzicielstwa

 

2.Część zasadnicza:

-rozmowa wstępna-co jest istotą rodzicielstwa, kiedy się je nabywa, czy warunkuje to bycie dobrym rodzicem

-wypełnianie arkusza ćwiczeń 1

-zorientowanie się w stosunku wychowanków do rodzicielstwa, rodziców i wychowywania

-porównywanie odpowiedzi i omawianie ich

-wypełnianie arkusza ćwiczeń 2

-zorientowanie się jakie są cele na przyszłość wychowanków jeżeli chodzi o rodzinę, posiadanie dzieci i ich wychowywanie

-dyskusja na temat „Czy rodzice stanowią dobry czy zły przykład i jakie to znaczenie dla rozwoju dziecka”(dorośli palą papierosy, piją alkohol, zażywają leki-złe nawyki rodziców wpływają na zachowanie dzieci)

 

3.Rekapitulacja:

-wspólne zastanawianie się czy te zajęcia zmieniły poglądy na rodzicielstwo i wychowanie

-rozdanie podsumowania zajęć na kartkach wychowankom na własność

4.Zakończenie:

-podziękowanie

-udzielenie pochwał

 

 

 

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 1 „ Postawy rodzicielskie prawidłowe i nieprawidłowe”

 

Z niżej podanych postaw rodzicielskich wybierz prawidłowe i nieprawidłowe.

 

 

1.Uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, bez przeceniania i niedoceniania jego roli.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

2.Unikanie kontaktu z dzieckiem lub stwarzanie pozorów kontaktu-brak uczuć, chłód, rekompensata przez rzeczy materialne

 

.......................................................................................................................................................

 

 

3.Akceptacja dziecka, czyli przyjęcie go takim, jakie ono jest, z jego cechami fizycznymi, usposobieniem, jego umysłowymi możliwościami i łatwością osiągnięć w jednych dziedzinach a ograniczeniami i trudnościami w drugich.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

4.Współdziałanie z dzieckiem oraz wciąganie i angażowanie dziecka w zajęcia i sprawy rodziców i domu-w ramach jego możliwości rozwojowych.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

5.Odrzucenie, odtrącenie dziecka-dziecko czuje się niepotrzebne i pozostawione z boku.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

6.Nadmierne ochranianie dziecka.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

7.Nadmierne wymagania.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

8.Dawanie dziecku właściwej dla jego wieku rozumnej swobody.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 2 „Rodzicielstwo-trudne czy piękne”

 

Poniżej znajduje się 5 zdań dotyczących rodzicielstwa. Napisz jeżeli zgadzasz się ze stwierdzeniem lub jeśli nie-dlaczego.

 

 

1.Plany o założeniu rodziny i posiadaniu dziecka są niezbędne.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

2.Narodziny to sprawdzian miłości poprzez ofiarę i cierpienie.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

3.Dziecko to strata czasu i energii, wychowywanie go wiąże się z nudą, szarością.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

4.Dziecko trzeba chronić przed brutalnością, przemocą, złem.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

5.Rodzic powinien realizować się w życiu społecznym i zawodowym.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

6.Dziecko powinno uczyć się za pomocą prób i błędów samodzielnie.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

7.Kiedy otoczymy dziecko miłością to takimi uczuciami będzie nas obdarzać.

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA WYCHOWANKÓW-zostawcie dla siebie, dajcie swoim rodzicom, krewnym lub znajomym

 

 

Sposoby okazywania dzieciom miłości i troski:

 

-zaakceptuj dziecko takim, jakim jest

 

-okazuj mu szacunek i miłość

 

-poświęcaj mu swój czas i uwagę

 

-stwórz dziecku możliwości wyboru

 

-bądź szczery w wyrażaniu własnych uczuć

 

-świętuj razem z nim jego sukcesy

 

-uważnie wsłuchuj się w to, co przeżywa, łącznie z bólem i złością

 

-dostrzegaj, gdy robi coś dobrze

 

-nagradzaj wysiłek zmierzający do osiągnięcia jakiegoś celu, a nie tylko same osiągnięcia

 

 

TWOJE DZIECKO JEST WYJĄTKOWYM CZŁOWIEKIEM

 

 

Nie jest łatwo być rodzicem, czasami bywasz: zmęczony, zmartwiony, przerażony, zajęty, nieszczęśliwy.

 

Dziecko chce:

 

-być szczęśliwe

 

-mieć bezpieczny dom

 

-mieć szczęśliwych rodziców

 

-cieszyć się swoim dzieciństwem

 

-oglądać świat pełen kolorów

 

-dobrze myśleć o sobie

 

-mieć prawo do różnych uczuć i emocji

 

-mieć prawo do popełniania błędów

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

 

Temat: „Rodzina - z nią czy bez niej”

 

Cele:

-dydaktyczny-próba zdefiniowania słowa „rodzina”, określenie ról jej członków, funkcje rodziny

-wychowawczy-ukazanie roli rodziny w życiu każdego człowieka

-resocjalizacyjny-jak rodzina wpływa na wychowanie młodego człowieka, „Czy jej obecność jest konieczna dla normalnego rozwoju jednostki?”

 

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca w małych grupach i praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

-arkusz ćwiczeń 1 „Niedokończone zdania”

-arkusz ćwiczeń 2 „Wady i zalety moich bliskich”

-arkusz ćwiczeń 3 „Wady i zalety życia w rodzinie”

 

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-przywitanie wychowanków

-przedstawienie tematu zajęć

-pytania: „Czym dla ciebie jest rodzina i jaką ma dla ciebie wartość?” „Czy uważasz, że jej posiadanie lub brak wpływa na dalsze życie człowieka?’ „Czy chciałbyś założyć swoją rodzinę?” „Jak wyobrażasz sobie swoją rodzinę?”

 

2.Część zasadnicza:

-wypełnianie i analiza arkusza ćwiczeń 1, uzasadnienie wypowiedzi i dyskusja o nich

-aby poznać nastroje w grupie pytania: „Co czułeś odpowiadając na pytania o Twoją rodzinę” „Czy udzielanie odpowiedzi stanowiło dla ciebie trudność”

-przejście do dalszej części zajęć. Uczestnicy wypełniają arkusz ćwiczeń 2 (w przypadku nie posiadania któregoś z nich powinno się udzielić odpowiedzi jakie cechy ceniłby najbardziej)

-omówienie i analiza udzielonych odpowiedzi na forum grupy

-pytania o cechy które najbardziej nam przeszkadzają i które najbardziej cenimy u członków rodziny

-zachęta do dyskusji na temat swoich rodzin, porównanie doświadczeń

-wypełnianie arkuszu ćwiczeń 3, analiza i omówienie odpowiedzi

 

3.Rekapitulacja:

-powracamy do początku zajęć, gdzie padło pytanie jak ważna jest dla ciebie rodzina. Wspólnie tworzymy definicje rodziny, ustalamy na podstawie odpowiedzi jej funkcje

-odpowiadamy na pytanie „Czy i jakie korzyści niesie za sobą posiadanie rodziny?”

 

4.Zakończenie:

-podziękowanie za udział

-udzielenie pochwał

-przejście do luźniejszych form zajęć

Arkusz ćwiczeń 1 „Niedokończone zdania”

 

 

Krótko uzupełnij rozpoczęte zdania:

 

 

1.Rodzina to

 

.......................................................................................................................................................

 

2.Rodzina daje mi

 

.......................................................................................................................................................

 

3.Dzięki rodzinie

 

.......................................................................................................................................................

 

4.Przez rodzinę nie

 

.......................................................................................................................................................

 

5.Akceptacja przez moją rodzinę mojej osoby

 

.......................................................................................................................................................

 

6.Rodzina wpływa na moje

 

.......................................................................................................................................................

 

7.W mojej rodzinie najbardziej przeszkadza mi

 

.......................................................................................................................................................

 

8.Rodzina, która w przyszłości założę

 

.......................................................................................................................................................

 

9.Moje dzieci będą chronił przed

 

.......................................................................................................................................................

 

10.Moim dzieciom opowiem o

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 2 „Wady i zalety moich bliskich”

 

 

ZALETY

WADY

BABCIA

 

 

 

 

 

 

 

DZIADEK

 

 

 

 

 

 

 

MATKA

 

 

 

 

 

 

 

OJCIEC

 

 

 

 

 

 

 

CIOTKA

 

 

 

 

 

 

 

WUJEK

 

 

 

 

 

 

 

SIOSTRA

 

 

 

 

 

 

 

BRAT

 

 

 

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 3 „Wady i zalety życia w rodzinie”

 

ZALETY ŻYCIA W RODZINIE

WADY ŻYCIA W RODZINIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdania podsumowujące:

 

1.Rodzina jest dla mnie ................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

2.Bez rodziny ...............................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

 

 

 

Temat: „Czy agresją możemy coś osiągnąć?”

 

Cele:

-dydaktyczne-próba zdefiniowania pojęcia agresja

-wychowawcze-próba odpowiedzi na pytanie, czy to jak jesteśmy wychowani wpływa na eksponowanie agresji

-resocjalizacyjne-udowodnienie, że agresja nie jest metodą dojścia do celu

 

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca w małych grupach

 

Środki wychowawcze:

-arkusz ćwiczeń 1 „Odpowiedz T, ?, N”

-arkusz ćwiczeń 2 „Dokończ zdania”

 

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-przywitanie wychowanków

-zapoznanie z tematem zajęć

-próba zdefiniowania słowa „agresja”

 

2.Część zasadnicza:

-wypełnianie arkusza ćwiczeń 1. Zawiera on zestaw wypowiedzi i przeżyć doznawanych przez większość ludzi. Zadaniem wychowanków jest zaznaczenie odpowiedzi, którą uważają za najtrafniejszą. Na podstawie udzielanych odpowiedzi wnioskujemy o stopniu agresywności danego uczestnika. Próbujemy dojść do źródeł tego uczucia.

-wypełnianie arkusza ćwiczeń 2 oraz dyskusja która ma dać nam odpowiedź na pytanie „Dlaczego ludzie są agresywni?” „W jakich sytuacjach budzi się agresja?” „Jak ludzie wyładowują swoją agresję?’ „Jak ty sam rozładowujesz swoją agresję?”

-odpowiedzi dają obraz stanu ogólnego grupy. Próbujemy odpowiedzieć na zadane wcześniej pytanie „Czy wychowanie ma wpływ na eksponowanie swojej agresji?”. Dyskusja ma doprowadzić do sformuowania spójnego wniosku.

 

3.Rekapitulacja:

-podsumowanie zajęć i próba odpowiedzi na pytanie „Czy agresja pomaga dojść do wyznaczonego celu?”

-próba wyciągnięcia wniosków z zajęć, stawiamy pytanie „Czy te zajęcia dały wam pełniejszy obraz samego siebie?”

-rozdanie na własność wychowankom materiałów dotyczących przemocy w rodzinie

 

4.Zakończenie:

-podziękowanie za udział

-udzielenie pochwał

 

Arkusz ćwiczeń 1

 

Zaznacz odpowiedź, która dotyczy ciebie: T- tak, N- nie, ?-jestem niezdecydowany.

 

 

1.Szukam sposobności, by zaszkodzić ludziom, których nie lubię T ? N

 

 

2.Wpadłem kiedyś w taką złość, że uszkodziłem sprzęty w domu T ? N

 

 

3.Istnieje ktoś kogo nienawidzę T ? N

 

 

4.Człowiek pokrzywdzony ma prawo do zemsty T ? N

 

 

5.Gdy ktoś się mnie czepia to w końcu solidnie dostanie T ? N

 

 

6.W ostrej dyskusji zdarza mi się tracić panowanie nad sobą T ? N

 

 

7.Zrobiłbym chyba wszystko, gdyby mnie sprowokowano T ? N

 

 

8.Gdy ktoś mnie skrzywdzi odpłacam mu tym samym T ? N

 

 

9.Są chwile, gdy czuję nienawiść do całego świata T ? N

 

 

10.W złości robię awantury najbliższym T ? N

 

 

11.Z zasady rewanżuję się za doznane krzywdy T ? N

 

 

12.Były takie chwile, że czułem nienawiść do samego siebie T ? N

 

 

13.Czasem w gniewie odczuwam chęć wyrządzenia komuś krzywdy T ? N

 

 

14.Mam porywcze usposobienie T ? N

 

 

15.Wiem, że uczyniłem wiele zła T ? N

 

 

Arkusz ćwiczeń 2

 

Dokończ rozpoczęte zdania:

 

 

1.Według mnie agresja jest

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

2.Ludzie są agresywni bo

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

3.Agresja może być usprawiedliwiona gdy

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

4.Odczuwasz agresję gdy

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

5.Gdy jesteś agresywny to

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

6.Najlepszy wg ciebie sposób rozładowania agresji to

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

DLA WYCHOWANKÓW-do pozostawienia sobie, rozdania rodzicom, krewnym, znajomym

 

 

Przemoc ma na celu wywieranie wpływu, nie musi oznaczać, że jest wykonywana z premedytacją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

 

 

 

Temat: „Jak stworzyć empatię w grupie. Czy istnieje granica otwartości wobec innych?”

 

Cele:

-dydaktyczne-zapoznanie wychowanków z pojęciem „empatia”

-wychowawcze-umiejętność mówienia o sobie, rozwijanie empatii w grupie

-resocjalizacyjne-kształtowanie umiejętności akceptacji poglądów i uczuć innych

 

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca w małych grupach

 

Środki dydaktyczne:

-arkusz ćwiczeń 1 „Niedokończone zdania”

-arkusz ćwiczeń 2 „Kręgi otwartości”

 

Formy pracy:

-praca w małych grupach

-praca indywidualna

 

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-przywitanie wychowanków

-przedstawienie tematu zajęć

-zadanie pytań: „Jak czujesz się w grupie osób nieznanych” „Jak czujecie się w gronie przyjaciół” „Czy potraficie mówić o sobie, o swoich uczuciach”

 

2.Część zasadnicza:

-uczestnicy wypełniają arkusz ćwiczeń 1, następnie wybrane zdania odczytują wraz z dokończoną odpowiedzią. Po każdej odpowiedzi rozmowa o odpowiedziach.

-po tym ćwiczeniu pytania o tym, która z odpowiedzi sprawiła największą trudność

-następnym ćwiczeniem są „Kręgi otwartości”. Uczestnicy wypełniają arkusz ćwiczeń 2. Uczestnicy będą się zastanawiać, w jakim stopniu i przed kim mogą się „odsłonić”.

-dyskusja na temat „Czego dowiedziałeś się o sobie i innych uczestnikach?” „Czego dowiedziałeś się o swojej otwartości?” „Czy lubisz mówić o swoich uczuciach?”

 

3.Rekapitulacja:

-czy ćwiczenie, które było wykonywane dało wychowankom więcej wiedzy o nich samych

 

4.Zakończenie:

-podziękowanie za udział

-udzielenie pochwał

 

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 1 „Niedokończone zdania”

 

Uzupełnij niedokończone zdania, wpisując pierwszą myśl, jaka ci przyjdzie do głowy:

 

 

Dzisiaj czuję się...

 

 

 

Dwa słowa opisujące mnie to...

 

 

 

 

Kiedy jestem zły...

 

 

 

Najważniejsza cecha przyjaciela to...

 

 

 

 

Najważniejsza cecha nauczyciela to...

 

 

 

 

Uczę się bo...

 

 

 

Moje hobby to...

 

 

 

Uczestniczę w tych zajęciach bo...

 

 

 

 

Nie chcę, żeby prowadzący...

 

 

 

 

Osoba, którą najbardziej podziwiam to...

 

 

 

 

W przyszłości chciałbym zostać...

 

 

 

Gdybym mógł pojechać gdzie chcę to wybrałbym...

 

 

 

 

Kiedy potrzebuję być sam to...

 

 

 

Gdybym miał dodatkowe 100 zł to...

 

 

 

 

Gdybym był prezydentem, pierwsza rzecz jaką bym zrobił to...

 

 

 

 

Czuję się ważny gdy...

 

 

 

Coś, o czym nigdy nikomu jeszcze nie powiedziałem, to...

 

 

 

 

Gdybym mógł mieć jedno życzenie, byłoby to...

 

 

 

 

Najlepsze u mnie to...

 

 

 

Najgorsze u mnie to...

 

 

 

Rzeczy które lubię robić ze znajomymi to...

 

 

 

Arkusz ćwiczeń 2 „Kręgi otwartości”

 

Zastanów się, z kim byś rozmawiał o:

 

-1-polityce

 

-2-pogodzie

 

-3-trudnościach w szkole

 

-4-sprawach rodzinnych

 

-5-swoich osiągnięciach

 

-6-swoich lękach

 

-7-tym, że coś ci nie wychodzi

 

-8-swoim wyglądzie

 

-9-swoich celach życiowych

 

-10-czymś, co zrobiłeś, a co uważasz za złe

 

 

 

Następnie umieść kolejne numery w odpowiednich kręgach w kole:

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: