Podstawowe prawidłowości uczenia się i nauczania, strategie uczenia się, pamięć i zapominanie.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:38

Podstawowe
prawidłowości uczenia się i nauczania, strategie uczenia się, pamięć i zapominanie.

Stereotyp

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:37

Stereotyp – słowo to oznacza przypisywanie identycznych cech każdej
osobie należącej do danej grupy, bez uwzględnienia istniejących w
rzeczywistości różnic miedzy członkami tej grupy.

Struktura komunikowania się:

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:36

Struktura
komunikowania się:

Sport, a świat współczesny.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:35

Specyfikacja i zasady pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:34


SĄD NAD NAGRODĄ I KARĄ W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:33


SPOŁECZEŃSTWO I SOCJOLOGIA ZIEM ZACHODNICH W FAZIE PRZEŁOMU I OTWARCIA PONOWOCZESNEGO

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:32

SOCJOTECHNIKA A PREZYDENT KWAŚNIEWSKI

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:31


PRAWDZIWY PRZYWÓDCA

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:28


SOCJOLOGIA

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:27

SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:

zadbaj o swoje zdrowie