Twórczość w pedagogice Celestyna Freineta

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:49

Trwałe wartości kultury w zmiennym świecie kultury - globalizacja świata przy jednoczesnej regionalizacji.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:49


Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:48

Tożsamość grupowa a kompetencje kulturowe

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:48


RESOCJALIZACJA

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:47


Telewizja jako czynnik zagrażający w procesie wychowania.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:46


TECHNIKI NEGOCJACJI

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:45


Pojęcie środowiska

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:45


- może być
interpretowane we wszystkich naukach w różny sposób z których dwa są szczególnie doniosłe.

Szkoła Publiczna i Niepubliczna za i Przeciw

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:44


„OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE FUNKCJE SZKOŁY”.

Posted by nauka on wt., 04/08/2008 - 15:44


zadbaj o swoje zdrowie