RESOCJALIZACJA


Resocjalizacja
jest troszkę inna, ale ma to samo założenie: próbujemy nauczyć pewnych
umiejętności podstawowych człowieka, który albo się nie nauczył w wyniku
procesów rozwojowych takich jak np.:

TECHNIKI NEGOCJACJI


Przykładem wykorzystania technik
negocjacji będzie transakcja kupna-sprzedaży samochodu. Scena odbywa się na
giełdzie samochodowej, uczestniczy w niej dwóch mężczyzna – sprzedawca i
kupujący. Obiektem negocjacji jest samochód Nissan Mikra.

Strony