Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

Posted by nauka on pon., 01/28/2008 - 21:47

M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego .

zadbaj o swoje zdrowie