Dezorganizacja rodziny

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:26

Rodzina jest dla człowieka
środowiskiem społecznym, w którym czuje się najbezpieczniej, w sensie
społecznym, psychicznym i najlepiej zaspokaja swoje psychospołeczne potrzeby.

Czym jest wychowanie człowieka współczesnego – personalistyczna koncepcja cywilizacji.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:25

Wychowanie to doskonalenie osobowości
człowieka , to takie inwestowanie w człowieka (nie tylko w jego materię), które
przynosi wzrost wartości duchowych. Wychowanie wg definicji średniowiecznej to

Czy i dlaczego potrzebna jest interdyscyplinarna teoria wychowania (socjalizacji) i jaką rolę w jej konstruowaniu może i odgrywa

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:24

Teoria
wychowania jest jedną z podstawowych nauk społecznych zajmująca się
problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania moralnego,
społecznego, estetycznego i fizycznego.
Już z tej definicji zawartej w słowniku

"Widzę i uznaję, to co lepsze postępuję jednak za gorszym." Owidiusz

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:24

Te słowa wielkiego poety starożytnego
Rzymu, zaczerpnięte z jednego z jego poematów – „Przemian”, czynię mottem
mojego eseju, pomimo, iż nie nastrajają one zbytnio optymistycznie do dalszych

Kara śmierci - argumenty za i przeciw

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:22

„Kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego człowieka, z jedynie

Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:21

Począwszy od lat czterdziestych psychiatrzy bardzo
rozmaicie opisywali dzieci nadpobudliwe, ogromnie nieuważne i impulsywne.
Przypisywano im minimalne dysfunkcje (mikrouszkodzenia) mózgu, dziecięcy zespół
psychoorganiczny, reakcję hiperkinetyczną wieku dziecięcego, zespół
nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. W ostatnich czasach mówi się o tzw.

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:18

Ludzkie ciało można porównać do bardzo
skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od
odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej.

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA

Posted by nauka on pon., 01/28/2008 - 22:00

WPŁYW ŻYWIENIA NA
ROZWÓJ I ZDROWIE

Potoczne
twierdzenie: „jesteś tym, co jesz” wcale nie jest dalekie od prawdy. Ludzkie
ciało zbudowane jest z komórek potrzebujących do życia i wzrostu składników

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka.

Posted by nauka on pon., 01/28/2008 - 21:50

      Do warunków panujących w ziemskiej biosferze człowiek przystosował się w ciągu długiego, trwającego miliony lat okresu swego rozwoju gatunkowego (ontogenezy).

Alkoholizm i jego wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.

Posted by nauka on pon., 01/28/2008 - 21:48

             Alkoholicy to ludzie którzy nie są wstanie konsekwentnie kontrolować swego picia przez dłuższy czas i którzy nie mogą ręczyć za swe zachowanie po tym jak zaczną pić.

zadbaj o swoje zdrowie