Etyka sukcesu

Czy jest coś takiego jak etyka sukcesu? Czy da się w ogóle nakreślić jak
np. osiągnąć sukces zawodowy, a przy tym jeszcze aby droga do niego nie okazała
się tylko karierowiczostwem, albo po prostu zwykłym łutem szczęścia?

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI

Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia „emocja”.
Jedni traktują ją jako
pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć.
Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek

Emocje i procesy emocjonalne

Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie
istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość
ustosunkowuje się do niej, cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi.

To przeżywanie stosunku do otoczenia,
jak również do siebie samego, nazywamy emocjami

Strony