PROTOKÓŁ ZE SFORMUŁOWANIA PROFESJONALNEGO SĄDU ETYCZNEGO

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:34

1. OPIS FAKTU

Etyka sukcesu

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:33

Czy jest coś takiego jak etyka sukcesu? Czy da się w ogóle nakreślić jak
np. osiągnąć sukces zawodowy, a przy tym jeszcze aby droga do niego nie okazała
się tylko karierowiczostwem, albo po prostu zwykłym łutem szczęścia?

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:33

Zagadnienie
ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii
osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi
kierunkami psychologicznymi w interpretowaniu tego zjawiska. Dzieje się tak

EMPATIA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:33

Plan pracy:

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:32

Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia „emocja”.
Jedni traktują ją jako
pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć.
Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek

Emocje i procesy emocjonalne

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:32

Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie
istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość
ustosunkowuje się do niej, cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi.

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:30

I DANE
DOTYCZĄCE UCZNIA

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA DO KSIĄG

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:29

Właściwym
ministe­rium oświaty stało się założone w 1775 r. z inicjatywy Ignacego Po­tockiego
i działające pod jego przewodnictwem Towarzystwo do Ksiąg E1ementarnych. W jego
skład weszli nauczyciele­-praktycy, ludzie nie tylko światli i uczeni, ale

ZNACZENIE DWUPODMIOTOWEJ RELACJI W WYCHOWANIU DZIECKA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:27

Wstęp

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:26

Przestępczość
zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące wskalimiędzynarodowej, którego
nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór
poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań; nie

zadbaj o swoje zdrowie