Konformizm

Konformizm-
to postawa zgodna z obowiązującymi normami, wzorami, zasadami, wartościami albo
poglądami. Termin ten wywodzi się od łacińskiego słowa „conformo”- czyli
upodabniać, ukształtować. Z powyższej definicji, można wywnioskować, że konformizm

Strony