Marek Fabiusz KWINTYLIAN

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:38

Marek Fabiusz QUNTILIANUS (
KWINTYLIAN) pochodził z Hiszpanii.
Żył około 42 do 120 roku n.e. Swe wykształcenie zawdzięczał najlepszym retorom.

Kogo i dlaczego Karl Popper nazywa wrogiem społeczeństwa otwartego w dziele pod tytułem Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie?

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:38

Karl Raimund
Popper,

Konformizm

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:37

Konformizm-
to postawa zgodna z obowiązującymi normami, wzorami, zasadami, wartościami albo
poglądami. Termin ten wywodzi się od łacińskiego słowa „conformo”- czyli
upodabniać, ukształtować. Z powyższej definicji, można wywnioskować, że konformizm

KONCEPCJE WYCHOWANIA, A ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:37

Pedagogika GESTALT-jeden z rodzajów
pedagogiki alternatywnej, /integrującej wiedzę i doświadczania z kilku nurtów w
naukach humanistycznych/, opiera się głównie na psychologii humanistycznej,
egzystencjalizmie, holizmie, psycho- i socjoterapii. Trzy główne zasady tego

Koncepcje psychologiczne człowieka

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:36

KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE – DEMOGRAFIA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:36

Posługując się
Tofflerowską terminologią każdemu z wyróżnionych przez niego etapów rozwoju
społeczeństw, przyporządkować można analogiczną formę rodziny.

Przemoc seksualna wobec dzieci do lat 15. Kazirodztwo

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:35

Przemoc
seksualna wobec dziecka to jakiekolwiek zachowania seksualne służące uzyskaniu
podniecenia lub satysfakcji seksualnej przez sprawcę, czyli : uwagi i dowcipy o
charakterze erotycznym, namawianie do oglądania pornografii, kontakty
ekshibicjonistyczne, dotykanie miejsc intymnych, namawianie do rozbierania się,

JEDNA Z TEORII ZAWODOWYCH CZŁOWIEKA - TEORIA CECH I CZYNNIKA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:35

Za
twórcę podstaw teorii cech i czynników uznać można Franka Parsonas`a,
współcześnie zaś twórczo rozwinął ją Holland

John Dewey – Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:35

John Dewey urodził się 20 października
1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł zaś w
1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na
uniwersytecie w Vermont, gdzie szczególnie interesował się filozofią oraz

Formy pracy z lekturą.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:34

Zadaniem lektury jest rozwijanie
wrażliwości na piękno języka oraz oddziaływanie wychowawcze poprzez treści
książki na myśli, uczucia i postępowanie dziecka. Z tego zadania głównego
wynikają zadania szczegółowe:

zadbaj o swoje zdrowie