Oświata w państwie Karola Wielkiego.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:44

Pierwsze wielkie poczynania na rzecz zahamowania ciemnoty i zacofania, odrodzenia nauki i szkolnictwa
podjął na początku IX wieku Karol Wielki.

Obraz świata w świetle literatury. Podstawowe pojęcia obrazu świata.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:43

Wśród czynników
kreujących osobowość człowieka, obraz świata w którym żyje odgrywa zasadniczą
rolę. Przez obraz świata realnego rozu­miemy pojęcie światopoglądu.
Światopogląd jest nie tylko najogólniejszym ale całościowym, syntetycznym

Niepowodzenia dydaktyczne i ich przyczyny – rola rodziny w życiu dziecka

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:42

Przedmiotem tej pracy jest zachwianie porządku życia rodzinnego,
występująca w określonej sytuacji społecznej. Powoduje ona niekorzystne
społeczne konsekwencje, przejawiające się zwłaszcza w negatywnych zachowaniach

Nauczyciel- przegląd historycznych funkcji

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:42

Termin
nauczyciel ( nauczycielka) – to odpowiednio przygotowany

specjalista
do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

Mózgowe porażenie dziecięce

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:41

Wśród
całej liczby dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którą w naszym kraju szacuje się
na około 40-50 tysięcy . ponad połowa(czyli 20-25 tysięcy) to pacjenci z
mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz). Kolejno najliczniejszymi w tej grupie są

Motywowanie uczniów do aktywności i zaangażowania na zajęciach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:41

WSTĘP

INTERNETOWE STRONY HISTORYCZNE W EDUKACJI MEDIALNEJ

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:41

Zjawisko globalnej
cywilizacji dociera do polskich szkół.
Towarzyszą temu mięszane uczucia. Z jednej strony bezgraniczny i bezkrytyczny
zachwyt nad nowymi mediami, z drugiej zaś pada sceptyczne pytanie o

METODY DYDAKTYCZNE

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:39

1. Wst

Mechanizmy obronne, osobowość

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:39

Każdy źle rozwiązany problem, każda porażka grozi nam lękiem i
"zdołowaniem": tak łatwo wtedy jest stwierdzić - "a jednak jestem do niczego...".
Nasza psychika, z troski o swój stan, nie zamierza do tego dopuścić! Uruchamia

MARKSITOWSKA KONCEPCJA CZŁOWIEKA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:38

Filozofia człowieka to

I - zagadnienie istoty człowieka,
jego cech i właściwości, jego natura,

zadbaj o swoje zdrowie