Marek Fabiusz KWINTYLIAN

Marek Fabiusz QUNTILIANUS (
KWINTYLIAN) pochodził z Hiszpanii.
Żył około 42 do 120 roku n.e. Swe wykształcenie zawdzięczał najlepszym retorom.

W 69 roku n.e. jako pierwszy w Rzymie, od cesarza Wespazjana otrzymał etat
publicznego profesora wymowy, opłacanego z kasy państwowej. Stanowisko to
piastował przez dwadzieścia lat. Za swe zasługi przyznano mu tytuł senatora.

Strony