Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:50

Poglądy na pracę
jako celową działalność człowieka, polegającą na przekształceniu dóbr przyrody
i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich, a tym bardziej poglądy
na wartość pracy produkcyjnej zmieniały się przez wieki. W ustroju wspólnoty

Poradnictwo zawodowe

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:49

Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a
więc i

ZAŁOŻONE I RZECZYWISTE FUNKCJE POLICYJNEJ IZBY DZIECKA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:49

Możliwość stymulacji i pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:48

SURDOPEDAGOGIKA JAKO DZIAŁ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:48

Surdopedagogika (łac. surdus głuchy) jest to dział szczegółowy pedagogiki specjalnej zajmujący
się teoretycznymi i praktycznymi problemami kształcenia i wychowania jednostek z wadami

Wpływ zaburzeń rozwojowych na powodzenia szkolne.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:47

Pedagogika jako nauka.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:47

Pedagogika jako nauka:

NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:46

Przyczyny:

- alkoholizm
- narkomania
- nikotynizm
- AIDS

Jak uczyć tolerancji i właściwego podejścia do ludzi chorych na AIDS

WSTĘP
Nieprzystosowanie społeczne polega na "braku umiejętności pełnienia ról

PATOLOGIA SPOŁECZNA, SUBKULTURY.

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:45

Patologia
społeczna
:

ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE DZIAŁANIA PRAKTYCZNEGO W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Posted by nauka on wt., 01/29/2008 - 22:45

Działalność praktyczna uczniów umożliwia im zastosowanie
zdobytej wiedzy teoretycznej, pozwala poznawać związki i zależności dotyczące
określonych zjawisk i procesów. Poza tym umożliwia lepsze zrozumienie i
trwalsze zapamiętanie przyswojonych wiadomości .

zadbaj o swoje zdrowie