PRZECIW PRZEMOCY

„Każdy człowiek ma
prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest
naruszaniem praw i dóbr osobistych".
Polska
Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime, Warszawa 1995

Etyka i wychowanie

Niedawno
śniło mi się, że jechałem pociągiem. Cóż sen jak sen...nic szczególnego by w
tym nie było gdyby nie jedna rzecz. Ten sen był inny niż pozostałe jakie
miewam. Otóż śniła mi się podróż pociągiem. I nadal nie było by w tym nic szczególnego

aBiomedyka – patologie społeczne (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS)

Społeczeństwo polskie po kilkuletnim
okresie zasadniczych przemian ustrojowo-społecznych, charakteryzuje się wieloma
przejawami życia, typowymi dla wysoko rozwiniętych społeczeństw zachodnich.
Pomimo przejścia z jednego systemu socjalistycznego do kapitalistycznego,

Strony