PRZEMOC W RODZINIE I W SZKOLE Z PERSPEKTYWY

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:40

PRZEJAWY I FORMY AGRESJI W SZKOLE ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:40

Ze zjawiskiem przemocy i agresji spotykamy się wielokrotnie
w domach, w szkole i na ulicach. Coraz częściej też czujemy się bezradni wobec
docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach

PRZECIW PRZEMOCY

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:39

„Każdy człowiek ma
prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest
naruszaniem praw i dóbr osobistych".
Polska
Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime, Warszawa 1995

Profilaktyka uzależnień

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:39

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:38

Niedostosowanie
społeczne, nie będąc bynajmniej produktem naszych czasów (pojawiło się ono
bowiem wraz z wystąpieniem
pierwszych organizacji ludzkich ),

Etyka i wychowanie

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:37

Niedawno
śniło mi się, że jechałem pociągiem. Cóż sen jak sen...nic szczególnego by w
tym nie było gdyby nie jedna rzecz. Ten sen był inny niż pozostałe jakie
miewam. Otóż śniła mi się podróż pociągiem. I nadal nie było by w tym nic szczególnego

PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:37

Pedagogika jest nauką o wychowaniu, która formuje teoretyczne i
metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczej. Początkowo zakres
pedagogiki ograniczał się do problemów
związanych przygotowaniem młodej generacji do dojrzałego życia. Była ona

CHARAKTERYSTYKA BADANEGO DZIECKA

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:35

Badanym przeze
mnie dzieckiem jest Weronika lat sześć. Jako niemowlak rozwijała się
prawidłowo, ale była bardzo chorowita i większość czasu spędzała pod opieką
babci niż uczęszczając do przedszkola. Jak wynika z opowiadań matki do końca

Podkultura więzienna – tworzenie się nowej grupy społecznej

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:35

1.

aBiomedyka – patologie społeczne (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS)

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:34

Społeczeństwo polskie po kilkuletnim
okresie zasadniczych przemian ustrojowo-społecznych, charakteryzuje się wieloma
przejawami życia, typowymi dla wysoko rozwiniętych społeczeństw zachodnich.
Pomimo przejścia z jednego systemu socjalistycznego do kapitalistycznego,

zadbaj o swoje zdrowie