Etyka i wychowanie

Niedawno
śniło mi się, że jechałem pociągiem. Cóż sen jak sen...nic szczególnego by w
tym nie było gdyby nie jedna rzecz. Ten sen był inny niż pozostałe jakie
miewam. Otóż śniła mi się podróż pociągiem. I nadal nie było by w tym nic szczególnego

Poradnictwo zawodowe

Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a
więc i
poradnictwa zawodowego lokują się na przecięciu procesów i zjawisk życia
społecznego i ekonomicznego, kultury, polityki i edukacji. Toczone w
wymienionych obszarach dyskursy podnoszą i dookreślają tak istotne z punktu
widzenia poradnictwa zawodowego kwestie jak: praca i jej rola w życiu

Strony