Sens cierpienia

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:45

„I cierpienie musi mieć sens,
cierpienie jest przecież nierozłączną częścią życia, tak samo jak los i śmierć.
Bez cierpienia i śmierci życie człowieka nie może osiągnąć pełni”

ETAPY ROZWOJU SAMOWIEDZY

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:44

Wg. Kozieleckiego można mówić o 3 etapach rozwoju samowiedzy:

SAMOBÓJSTWO – UTRATA INNYCH MOŻLIWOŚCI ISTNIENIA

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:44

Z
pewnością w życiu każdego z nas są okresy , kiedy po prostu nie potrafimy sobie
wyobrazić, jak zdołamy przeżyć następny dzień; gdy życie nie wydaje się warte
męki i cierpień, do których znoszenia nas zmusza.

Ruch rozwijający

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:44

Weronika SHERBORNE (1922–1990) – przez całe życie pracowała z
dziećmi. Kształciła nauczycieli zarówno w swoim kraju ( Wlk. Brytania) jak i za
granicą. Była z wykształcenia nauczycielką wychowania fizycznego i fizjoterapeutką.
Ogromny wpływ na działalność W.S. miała twórczość Rudolfa Labana. W.S.

Rozwój motoryczny, ruch rozwijający – metoda Weroniki Sherborne.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:43

1.

“REKLAMA POLITYCZNA”

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:43

Termin reklama pochodzi
od łacińskich słów clamo, clamare - krzyczeć, głośno wołać, przywoływać, także
wyraźnie wskazywać. Reklama jest więc

Przemoc w szkole

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:43

Szkoła od początku swego istnienia wzbudzała zarówno emocje
pozytywne jak i negatywne. Zakładała bowiem możliwość przekazywania uczniom
wiedzy, rozwijania ich zainteresowań, ale także jest miejscem, w którym
następuje coraz większa brutalizacja. Amerykańskie

Terroryzm zachodnioniemiecki – socjologia organizacji.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:42

Bomby
przeciw aparatowi

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:41

Koncepcja psychoanalityczna człowieka składa się :

- metoda badań psychiki człowieka

- leczenie człowieka

- psychologiczna koncepcja ludzkiej psychiki.

Przywiązanie. Powstawanie uczucia przywiązania i jego znaczenie.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:41

Czym jest przywiązanie? Jak powstaje? Jakie ma znaczenie?
Świadomość tych zagadnień wydaje się niezwykle istotna dla rodziców pragnących,
by ich dziecko wychowywało się w poczuciu bezpieczeństwa.

zadbaj o swoje zdrowie