Ruch rozwijający

Weronika SHERBORNE (1922–1990) – przez całe życie pracowała z
dziećmi. Kształciła nauczycieli zarówno w swoim kraju ( Wlk. Brytania) jak i za
granicą. Była z wykształcenia nauczycielką wychowania fizycznego i fizjoterapeutką.
Ogromny wpływ na działalność W.S. miała twórczość Rudolfa Labana. W.S.

Przemoc w szkole

Szkoła od początku swego istnienia wzbudzała zarówno emocje
pozytywne jak i negatywne. Zakładała bowiem możliwość przekazywania uczniom
wiedzy, rozwijania ich zainteresowań, ale także jest miejscem, w którym
następuje coraz większa brutalizacja. Amerykańskie

Strony