ALFRED ADLER

Alfred Adler urodził się w 1870
roku w Wiedniu w rodzinie należącej do klasy średniej, a zmarł w 1937 roku w
Aberdeen w Szkocji, gdzie przybył w celu prowadzenia wykładów. Ukończył studia
medyczne w 1895 roku na uniwersytecie w Wiedniu. Początkowo specjalizował się w

Stres

Pojęcie stresu wprowadził fizjolog kanadyjski węgierskiego
pochodzenia Hans Selye. Określił stres jako stan „...który przejawia się
swoistym zespołem, składającym się ze wszystkich nieswoistych zmian wywołanych
w układzie biologicznym. (...) Składnikami jego są widoczne zmiany wywołane

SOFIŚCI

Próby
odpowiedzi na pytanie: czym jest sofistyka? Wymagają przede wszystkim osadzenia
tego zjawiska w realiach historii i kultury greckiej. Wyrosło ono w określonych
warunkach społeczno – politycznych i kulturowych w Atenach II połowy V wieku

Strony