TOŻSAMOŚĆ W LITERATURZE PRZEDMIOTU

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:49

Celem niniejszego opracowania jest
syntetyczne zarysowanie różnych koncepcji tożsamości, charakterystycznych dla
najbardziej znanych teorii psychologicznych, aby móc w sposób szkicowy
zasygnalizować aktualny stan tego zagadnienia.

TEORIE SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:49

Zachowanie „niezaburzone
/normalne ,przystosowawcze/ oraz „zaburzone”/
nie akceptowane społecznie, , jest nabywane zgodnie z regułami uczenia się, a
więc sterowane przez otoczenie. Dlatego nieprawidłowości zachowań tkwią w

ALFRED ADLER

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:48

Alfred Adler urodził się w 1870
roku w Wiedniu w rodzinie należącej do klasy średniej, a zmarł w 1937 roku w
Aberdeen w Szkocji, gdzie przybył w celu prowadzenia wykładów. Ukończył studia
medyczne w 1895 roku na uniwersytecie w Wiedniu. Początkowo specjalizował się w

TELEWIZJA W NAUCZANIU

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:48

Magia telewizji...

Proces starzenia się ludności

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:47

Według
pesymistycznych prognoz demograficznych polskie społeczeństwo starzeje się.

"Subkultura młodzieżowa i jej znaczenie w procesie socjalizacji jednostki "

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:47

Obecnie
możemy być świadkami tworzenia się i ewoluowania wyjątkowo dużej ilości
subkultur młodzieżowych. Zastanawiając się nad genezą ich powstawania należy
zauważyć, że coraz więcej jest dziedzin życia, w których brak pewnej wiedzy,

Stres

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:46

Pojęcie stresu wprowadził fizjolog kanadyjski węgierskiego
pochodzenia Hans Selye. Określił stres jako stan „...który przejawia się
swoistym zespołem, składającym się ze wszystkich nieswoistych zmian wywołanych
w układzie biologicznym. (...) Składnikami jego są widoczne zmiany wywołane

SOFIŚCI

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:46

Próby
odpowiedzi na pytanie: czym jest sofistyka? Wymagają przede wszystkim osadzenia
tego zjawiska w realiach historii i kultury greckiej. Wyrosło ono w określonych
warunkach społeczno – politycznych i kulturowych w Atenach II połowy V wieku

Socjotechnika

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:45

Socjotechnika
jest próbą praktycznego podejścia do socjologii, traktowana bywa jako

JAK WYOBRAŻAM SOBIE SKUTECZNĄ RESOCJALIZACJĘ NIELETNICH.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:45

Fala agresji, przemocy, kradzieży i
wszelkiego rodzaju zachowań przestępczych, która ogarnęła Polskę w latach
dziewięćdziesiątych mijającego stulecia stawia nowe wyzwania przed systemem
resocjalizacji. Coraz większa liczba nieletnich jest sprawcami czynów

zadbaj o swoje zdrowie