WZORY I STEROTYPY SPOŁECZNE

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:54

Środowisko, w jakim żyją ludzie jest
przedmiotem dziedziny wiedzy, zwanej ekologią człowieka. Zajmują się nimi
również takie nauki jak: pedagogika, socjologia i psychologia wychowania.

MODELE UMYSŁU W PSYCHOLOGII

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:52

UMYSŁ:

BÓDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCJE I JEJ FUNKCJE

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:52

Wszystkie organizmy żywe – ludzie,
zwierzęta i rośliny – są zbudowane z komórek. Te najmniejsze części składowe
żywej materii są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg wszystkich procesów
niezbędnych do podtrzymania życia.

Dziecięce choroby pasożytnicze

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:52

Parazytologia jest nauką o pasożytnictwie i pasożytach.
Pasożytnictwo jest antagonistycznym zjawiskiem biologicznym, w którym osobniki
jednego gatunku, pasożyty wykorzystują osobniki innego gatunku, żywicieli, jako
źródło pokarmu, wyrządzając im przy tym szkody.

„Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społec

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:51

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost
zjawisk patologii społecznej i różnych form dewiacji z udziałem młodzieży.
Granica wiekowa sprawców czynów przestępczych, szczególnie przeciwko życiu i

Współczesna Polska krajem tolerancji.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:51

Opracowano na podstawie:

Wpływ zmian ustrojowych po 1989 roku na aspiracje młodzieży.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:51

Aspiracje w rozumieniu
charakterystycznym dla socjologów pojmowane są jako "zespół dążeń
wyznaczonych przez hierarchię celów, które jednostka akceptuje oraz definiuje
je jako ważne i które przesądzają o jej planach
życiowych(1). Aspiracje łączy się przeważnie z wartościami, które są czymś

Wpływ telewizji na kształtowanie się postaw ludzi

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:50

1. Czym jest „postawa”?

UZALEŻNIENIA

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:50

Żyjemy w czasach głębokiego kryzysu
rodzinnego, co powoduje pozbawienie bliskiej więzi emocjonalnej dziecka z
rodzicami. Prowadzić to może do obojętności w stosunku do innych osób, a nawet
agresywnych zachowań. Rodzina pełni najważniejszą rolę w rozwoju społecznym

Uczenie się poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:49

Proces uczenia się jest w
psychologii rozpatrywany w różny sposób. Jedni autorzy ujmują go bardzo szeroko
i każde doświadczenie zdobywane przez jednostkę uważają za uczenie się
niezależnie od tego, czy było zamierzone czy nie. Inni natomiast wyznaczają

zadbaj o swoje zdrowie