Dziecięce choroby pasożytnicze

Parazytologia jest nauką o pasożytnictwie i pasożytach.
Pasożytnictwo jest antagonistycznym zjawiskiem biologicznym, w którym osobniki
jednego gatunku, pasożyty wykorzystują osobniki innego gatunku, żywicieli, jako
źródło pokarmu, wyrządzając im przy tym szkody.

Pasożyt może
działać szkodliwie na żywiciela jako czynnik mechaniczny, chemiczny oraz jako
złożony czynnik biotyczny.

„Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społec

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost
zjawisk patologii społecznej i różnych form dewiacji z udziałem młodzieży.
Granica wiekowa sprawców czynów przestępczych, szczególnie przeciwko życiu i

Wpływ zmian ustrojowych po 1989 roku na aspiracje młodzieży.

Aspiracje w rozumieniu
charakterystycznym dla socjologów pojmowane są jako "zespół dążeń
wyznaczonych przez hierarchię celów, które jednostka akceptuje oraz definiuje
je jako ważne i które przesądzają o jej planach
życiowych(1). Aspiracje łączy się przeważnie z wartościami, które są czymś
istotnym w ich kształtowaniu. Pod wpływem różnych uwarunkowań wartości a zatem
i aspiracje zmieniają się. Obecnie w Polsce większość badaczy tej sprawy

UZALEŻNIENIA

Żyjemy w czasach głębokiego kryzysu
rodzinnego, co powoduje pozbawienie bliskiej więzi emocjonalnej dziecka z
rodzicami. Prowadzić to może do obojętności w stosunku do innych osób, a nawet
agresywnych zachowań. Rodzina pełni najważniejszą rolę w rozwoju społecznym

Strony