„Alkoholizm a przestępczość w Polsce”

Alkoholizm jest to choroba powstająca w skutek
nadużywania napojów alkoholowych; w znaczeniu szerszym – jest to całokształt
ujemnych następstw, wynikających z nadużywania alkoholu dla jednostki i
społeczeństwa. Alkoholizm nie jest czymś nowym; znany był od bardzo dawna i
zawsze stanowił problem socjalny dla kolejnych pokoleń.
W Polsce
najwięcej pije się na wsiach, na terenach północno-wschodnich, czyli w rejonach
największego bezrobocia. Piją zwłaszcza ludzie biedni, robotnicy, bezrobotni,

“AIDS - DŻUMA XX WIEKU”

1. Jakie jest pochodzenie AIDS?
Pierwsze przypadki AIDS zostały rozpoznane w roku 1981, na Haiti. Jednak
badania archiwalnych surowic mieszkańców Afryki z końca lat 50., 60. i 70.
dowodzą, iż zakażenia HIV - 1 (jeden z wirusów powodujących AIDS) występował
już w tym pozornie odległym okresie. Analiza historii chorób również
potwierdza, że wirus przeniknął do Europy i Stanów Zjednoczonych w latach 70. ,
a nawet wcześniej. Znane jest doniesienie o śmierci norweskiego marynarza, który

Agresja w szkole

Piękny, słoneczny dzien. Ziemie pokryły spadające z drzew
kolorowe liście. Złota polska jesień. W jednej z wyszkowskich szkól głośny
dzwonek obwieścił długa przerwę. Cześć uczniów idzie “zajarac”, gromadzą się za
pobliskim budynkiem. - Dajcie ognia - prosi mały brunet. - A wiesz, ze od

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

To choroby, w etiopatogenezie
których, w ich Przebiegu istotna rola przypada czynnikom Psychicznym. Czynniki
psychiczne to przede wszystkim czynniki emocjonalne.
...............................................................
KLASYFIKACJA
I zaburzenia uwarunkowane
uszkodzeniem tkanki mózgowej
II zaburzenia psychopodobne,
zaburzenia bez Wyraźnie określonej przyczyny somatycznej Lub bez uszkodzenia
tkanki mózgowej
Podgrupa:zab. psychosomatyczne

Strony