Zrozumienie alkoholizmu?

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:58

Alkoholizm jest
chorobą. Definicja choroby brzmi: "Jest to proces patologiczny objawiający
się zaburzeniem czynności organizmu". Alkoholizm mieści się w tej
definicji idealnie. Osoba chora pije patologicznie doprowadzając się raz po raz

„Alkoholizm a przestępczość w Polsce”

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:58

“AIDS - DŻUMA XX WIEKU”

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:58

1. Jakie jest pochodzenie AIDS?

„AIDS – NOWA CHOROBA NASZYCH CZASÓW”

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:56

Na
początku lat 80-tych pojawiła się nowa choroba o złożonym obrazie chorobowym
obejmującym wiele często współistniejących, dotychczas rzadkich infekcji i
schorzeń nowotworowych. Schorzenia te nasiliły się na skutek ciężkiego

Agresja w szkole

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:56

Piękny, słoneczny dzien. Ziemie pokryły spadające z drzew
kolorowe liście. Złota polska jesień. W jednej z wyszkowskich szkól głośny
dzwonek obwieścił długa przerwę. Cześć uczniów idzie “zajarac”, gromadzą się za
pobliskim budynkiem. - Dajcie ognia - prosi mały brunet. - A wiesz, ze od

Administracja samorządowa w powiecie

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:56

Reforma administracji, dokonana w 1998, a ściślej ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym wprowadza, czy raczej przywraca w
Polsce instytucje powiatu, tym samym trójszczeblowy podział administracji terytorialnej.

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:55

1. Wstęp.

ZESPÓŁ POALKOHOLOWEGO USZKODZENIA PŁODU

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:55

Na podstawie książki

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:54

To choroby, w etiopatogenezie
których, w ich Przebiegu istotna rola przypada czynnikom Psychicznym. Czynniki
psychiczne to przede wszystkim czynniki emocjonalne.

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:54

Jeżeli
dzieciństwo i młodość są czasem,

zadbaj o swoje zdrowie