Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem
rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia
jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy
mózgu.

Autyzm i jego pochodne,
jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy
częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa życiowa, czy wykształcenie
rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie autyzmu.

ANTYKONCEPCJA

Antykoncepcją nazywa się działania niedopuszczające do
zapłodnienia komórki jajowej i zajścia w ciążę (łac. conceptio - poczęcie).

Antykoncepcja umożliwia planowanie rodziny oraz uniknięcie
niechcianej ciąży.

Antoni Makareno

Podobnie jak Korczak rozpoczął
swoją działalność u progu nowego stulecia, kiedy Ellen Key rzuciła prorocze
hasło, iż będzie ono „stuleciem dziecka”. Były to lata niebywałego ożywienia
pedagogicznego. Pod auspicjami Nowego Wychowania występowano z różnorodnymi

Strony