Cele kształcenia w procesie resocjalizacji.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:04

Cele kształcenia wypływają z przyjętych i uznanych wartości i potrzeb. Stanowią one wytyczne i zadania dla procesu kształce

Czym jest autyzm?

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:04

Autyzm jest zaburzeniem
rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia
jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy
mózgu.

"Reklama, uśmiechnięte ścierwo"

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:04

Etymologia terminu reklama wywodzi
się od łacińskich słów: clamo, clamare,

które oznaczają:
"krzyczeć", "głośno wołać", "przywoływać", a
także

Tryptyk pedagogiczny – Korczak- Makarenko- Freinet

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:03

Podobnie jak Korczak rozpoczął swoją działalność u
progu nowego stulecia, kiedy Ellen Key rzuciła prorocze hasło, iż będzie ono
„stuleciem dziecka”. Były to lata niebywałego ożywienia pedagogicznego. Pod
auspicjami Nowego Wychowania występowano z różnorodnymi inicjatywami

ANTYKONCEPCJA

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:02

Antykoncepcją nazywa się działania niedopuszczające do
zapłodnienia komórki jajowej i zajścia w ciążę (łac. conceptio - poczęcie).

Antoni Makareno

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:01

Podobnie jak Korczak rozpoczął
swoją działalność u progu nowego stulecia, kiedy Ellen Key rzuciła prorocze
hasło, iż będzie ono „stuleciem dziecka”. Były to lata niebywałego ożywienia
pedagogicznego. Pod auspicjami Nowego Wychowania występowano z różnorodnymi

K W E S T I O N A R I U S Z A N K I E T Y

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:00

Prowadzone badania zmierzają do
utworzenia portretu młodego Polaka tzn. określenie stylu życia, planów życiowych, wyznawanych
wartości, poglądów i aspiracji współczesnej młodzieży. Ankieta jest
przygotowywana i przeprowadzana przez studentów II roku Animacji Kultury na

WIZERUNEK OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ NARKOTYKI W OCZACH

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 18:00

WSTĘP

SYLWETKA UCZNIA DOROSŁEGO

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:59

Na wstępie mojej pracy chciałbym zwrócić uwagę,
iż przeprowadzając wywiad starałem się zadawać pytania w taki sposób, aby
osoba, z którą rozmawiałem mogła

Paraboliczny dyskurs kontrkultury.

Posted by nauka on śr., 01/30/2008 - 17:59

„Ustawiłbym pod ścianą wszystkich gliniarzy,
dyrektorów, urzędasów, posłów i dałbym im wycisk, bo oni marzą, żeby to samo
zrobić takim jak my”

zadbaj o swoje zdrowie