ANTYKONCEPCJA

Antykoncepcją nazywa się działania niedopuszczające do
zapłodnienia komórki jajowej i zajścia w ciążę (łac. conceptio - poczęcie).

Antykoncepcja umożliwia planowanie rodziny oraz uniknięcie
niechcianej ciąży.

Antoni Makareno

Podobnie jak Korczak rozpoczął
swoją działalność u progu nowego stulecia, kiedy Ellen Key rzuciła prorocze
hasło, iż będzie ono „stuleciem dziecka”. Były to lata niebywałego ożywienia
pedagogicznego. Pod auspicjami Nowego Wychowania występowano z różnorodnymi

„Alkoholizm a przestępczość w Polsce”

Alkoholizm jest to choroba powstająca w skutek
nadużywania napojów alkoholowych; w znaczeniu szerszym – jest to całokształt
ujemnych następstw, wynikających z nadużywania alkoholu dla jednostki i
społeczeństwa. Alkoholizm nie jest czymś nowym; znany był od bardzo dawna i
zawsze stanowił problem socjalny dla kolejnych pokoleń.
W Polsce
najwięcej pije się na wsiach, na terenach północno-wschodnich, czyli w rejonach
największego bezrobocia. Piją zwłaszcza ludzie biedni, robotnicy, bezrobotni,

Strony