Uwarunkowanie aktywności kulturalnej ludzi starych

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:17

ETYKA ZAWODU URZĘDNICZEGO

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:16

Każdy zawód ma swoje wyrastające z długotrwałego doświadczenia reguły. Etyka
administrowania może być przedstawiona jako zespół standardów pożądanego

Etapy rozwoju i walki o prawa kobiet

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:16

Kobiety w swojej walce o
prawo do równouprawnienia i wolności , prawie zawsze wykorzystywały do tego
dogodne dla nich momenty w historii ,takie jak rewolucje czy wojny, które
wywoływały głębokie zmiany społeczne i obyczajowe .Zarówno w przeszłości jak i

Emocjonalne przyczyny niepowodzenia.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:15

Kolejną grupą przyczyn dominującą przy
powstawaniu niepowodzenia w nauce szkolnej są przyczyny emocjonalne. Wszystkie

Egzamin dojrzałości

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:15

Egzamin
dojrzałości
to temat mojej pracy, jednak przed przystąpieniem do tematu

SOCJOLOGIA W POSZUKIWANIU SZTUKI

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:14

Przedmiotem zainteresowań socjologii
są przede wszystkim ludzie, także wytwory materialne lub duchowe, które są
owocem ich pracy. Specyficzna dla tej nauki perspektywa oznacza zainteresowanie
współżyciem ludzi ze sobą oraz efektami tego współżycia. Uczestniczenie w

Dzieci chore z padaczką

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:14

Padaczka kojarzy się z objawami chorobowymi polegającymi na
wystąpieniu drgawek połączonych z utratą przytomności i upadkiem .

Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:14

Kończący
się XX wiek stanowi wyjątkowy okres w dziejach całej ludzkości. Wydarzenia
minionych lat wstrząsnęły całym światem i odcisnęły swe piętno na życiu
wszystkich społeczeństw. Wiek XX kojarzy się z takimi wydarzeniami jak: dwie

DYDAKTYKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJI GLOBALNEJ:

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:13

Wstęp – zorientowanie
na XXI wiek

„Jednostka , a społeczeństwo-wzajemne relacje” Człowiek w społeczeństwie.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:10

Rozważając
problematykę jednostki i społeczeństwa , ich wzajemnych relacji pragnę najpierw
zwrócić uwagę na dwa główne tematy . Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo
w człowieku . Zauważymy za chwilę , że te tematy zawierają w sobie wiele

zadbaj o swoje zdrowie