„Jednostka , a społeczeństwo-wzajemne relacje” Człowiek w społeczeństwie.

Rozważając
problematykę jednostki i społeczeństwa , ich wzajemnych relacji pragnę najpierw
zwrócić uwagę na dwa główne tematy . Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo
w człowieku . Zauważymy za chwilę , że te tematy zawierają w sobie wiele

Strony