Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:20

Terminu „alkoholizm” używa się potocznie w dwóch
znaczeniach: do określania wszelkiego spożycia alkoholu, które wkracza poza
miarem tradycyjnego czy zwyczajowego picia, bądź dla oznaczenia choroby
alkoholowej.

Agresja wśród wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:19

I. WPROWADZENIE

ZYGMUNT MYSŁAKOWSKI (1890 – 1971)

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:19

Zygmunt Mysłakowski urodził się 4 lipca
1890 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Pierwsze 5 lat życia spędził w Łubkach,
małej wiosce, o której w późniejszych latach życia mówił, iż był to „świat
pełen dobroci i szczęścia”.

Związki interpersonalne w rozwoju dziecka.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:18

Niemowlę
jest od urodzenia istotą społeczną, jakkolwiek nie od razu można nazwać je
partnerem społecznym, bo dopiero stopniowo staje się zdolne do nawiązywania
kontaktów z innymi ludźmi i wchodzenia z nimi w interakcje.

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania mu z punku widzenia pracownika pomocy społecznej

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:16

Zjawisko bezdomności, choć
ukrywane w czasach PRL-u, istniało w
Polsce zawsze. Szacuje się, że w chwili obecnej prawie pół miliona osób
pozostaje w naszym kraju bez dachu nad głową. Połowa z tej liczby

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:15

Chcąc odpowiedzieć na pytanie,, Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie’’

Niepowodzenia w kształceniu

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:13

W jaki sposób można walczyć z niepowodzeniami w kształceniu
.

„ Środowisko gazowe człowieka.”

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:18

I Wstęp

Antypedagogika

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:18

Antypedagogika to nowy współczesny nurt
edukacyjny, określany też jako filozofia życia i współżycia ludzi u progu XXI
wieku.

Vladimir Mecziar.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 15:17

WSTĘP

zadbaj o swoje zdrowie