"Chcieć rozumieć świat bez rozumienia siebie samego"

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:27

Ludzie są istotami skomplikowanymi. Sam fakt , iż filozofia od
zarania dziejów ,od czasów antycznej Grecji , szuka odpowiedzi kim człowiek
jest i niestety , nie może znaleźć zadowalającej wszystkich odpowiedzi.

Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego w Polsce.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:26

Kształcenie specjalne to
planowy, systematyczny proces oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na
uczniów niepełnosprawnych. W zależności od wieku, rodzaju i stopnia
niepełnosprawności kształcenie specjalne odbywa się w przedszkolach
specjalnych, szkołach (klasach) specjalnych podstawowych, zawodowych i średnich

KULTURA – GENEZA I EWALUACJA.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:26

Mimo tego iż człowiek od niedawna interesuje się kulturą to ona
jako taka istniała od początku pojawienia się człowieka.

BULIMIA

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:26

Polska nazwa żarłoczność psychiczna. Bulimia jako objaw -
chorobliwie wzmożone łaknienie może występować w wielu zaburzeniach:
schizofrenii, otępieniu, porażeniu postępującym, anoreksji; a także w cukrzycy,
zaburzeniach hormonalnych (przysadki) i innych.

Biopsychiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:25

Kiedy
dziecko przychodzi do szkoły po raz pierwszy, ma ono już swoją
"przeszłość", jest już pod wieloma względami tak lub inaczej

BEZROBOCIE JAKO JEDEN Z NAJPOWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:25

Dzieci opuszczone i zaniedbane wychowawczo.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:24

Wobec dzieci opuszczonych wychowawczo i zaniedbanych powstało już wiele prac .

Antypedagogika – próba antropologicznej oceny

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:24

By rzetelnie i
obiektywnie ocenić jakąkolwiek teorię naukową, należy ją przede wszystkim
dokładnie poznać, starając się jednocześnie uchwycić to, co stanowi w niej
element istotny. Operacja ta jest o tyle zasadna, gdy przedmiotem analiz stają

OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM JEJ PRZYGOTOWANIA DO UCZESTNICTWA W KULTURZE

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:23

PLAN PRACY

Alkoholizm -część II.

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:21

I. Opis zjawiska.

zadbaj o swoje zdrowie