Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:33

//WRAŻENIE

Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo oraz jego przebieg

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:31

CZYNNIKI STRESOGENNE ZWIĄZANE Z AUTYZMEM WYSTĘPUJĄCYM W RODZINIE

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:31
  1. Ogólny wpływ autyzmu.

Czynniki kształtujące osobowość człowieka

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:30

1. Pojęcie osobowości i jej rozwój

Czym jest ten tajemniczy i manipulujący nami stres? Stres kontroluje reakcje ciała, wpływa na wydajność pracy, efektywność dział

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:30

Czym jest ten tajemniczy i manipulujący nami stres? Stres
kontroluje reakcje ciała, wpływa na wydajność pracy, efektywność działania.
Stres inspiruje do życia, ale jest też odpowiedzialny za jego szybki, nagły
koniec: śmierć pod wpływem stresu.

CZYM JEST INTERNET

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:29

1.SIEĆ SIECI

CZY PSYCHOLOGIA JEST JESZCZE NAUKĄ O DUSZY?

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:28

Psychologia i religia spotykają
się w dwu ważnych sferach - normatywnej i ontologicznej. W obu może dochodzić
do konfliktów i nieporozumień. Niniejszy tekst, pobieżnie dotyka kwestii
domniemanego sporu między psychologią a religią w dziedzinie wartości, dla
klasycznego problemu relacji między duszą a ciałem.

Czy możemy mówić o społeczeństwie w sensie globalnym?

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:28

Słowo "społeczeństwo" jest często używane w języku
potocznym - "społeczeństwo polskie", zdrowe społeczeństwo",
"społeczeństwo wiejskie" itp. W każdym z tych przypadków nazwa
oznacza co innego: ogół Polaków, ludzi zdrowych, ludzi żyjących na wsi. Różne

Człowiek wobec śmierci

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:28

Od
momentu, kiedy człowiek jako istota myśląca wyodrębnił się z całości świata przyrodniczego,
zagadnienie śmierci stało się przedmiotem rozważań we wszystkich systemach

Co znaczy być człowiekiem

Posted by nauka on sob., 02/02/2008 - 18:27

Co znaczy być człowiekiem – odwołać się do wybranej koncepcji
filozoficznej

zadbaj o swoje zdrowie