Czym jest ten tajemniczy i manipulujący nami stres? Stres kontroluje reakcje ciała, wpływa na wydajność pracy, efektywność dział

Czym jest ten tajemniczy i manipulujący nami stres? Stres
kontroluje reakcje ciała, wpływa na wydajność pracy, efektywność działania.
Stres inspiruje do życia, ale jest też odpowiedzialny za jego szybki, nagły
koniec: śmierć pod wpływem stresu.

"Chcieć rozumieć świat bez rozumienia siebie samego"

Ludzie są istotami skomplikowanymi. Sam fakt , iż filozofia od
zarania dziejów ,od czasów antycznej Grecji , szuka odpowiedzi kim człowiek
jest i niestety , nie może znaleźć zadowalającej wszystkich odpowiedzi.

Świat bez ludzi byłby czymś prostym , bez wyrazu. Byłby jedynie
prosta kulą . To człowiek stanowi o charakterze świata, człowiek tworzy świat.

Strony