„Edukacja Alternatywna, jej założenia, koncepcje i zastosowanie w szkolnictwie.”

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:45

Plan pracy:

Dziecko z Zespołem Downa

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:44

Co to jest zespół Downa ?

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:44

Dysleksja, zaburzenia w
umiejętności czytania na skutek zmian w ośrodkowym układzie nerwowym.

Dydaktyka

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:37
  1. Dydaktyka jako nauka.
    1. Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako podstawowe zadanie oświaty dorosłych.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:36

Dokształcanie i
doskonalenie zawodowe jako podstawowe zadanie oświaty dorosłych.

DLACZEGO MEDIACJA?

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:35

W ostatnich dniach głośną stała się sprawa grupy nieletnich
dziewcząt, które terroryzowały uczennice jednej ze szkół podstawowych, do
której same chodziły. Po raz kolejny wywołało to burzę głosów, co do
traktowania małoletnich przestępców w naszym kraju. Coraz częściej słyszy się,

Dialog jako droga do „zrozumienia tego, co ludzie rzeczywiście mówią”.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:35

W tym
podrozdziale poruszymy problem dialogu, ponieważ jak pisze Stanisław
Michałowski: „dialog stał się ważnym problemem współczesnej kultury
intelektualnej, dziś cały świat negocjuje. Z powrotem uczymy się sztuki

Diagnoza

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:35

Diagnoza jest to proces,
który zachodzi między osobą potrzebującą pomocy a diagnostą, ma on na celu
ustalenie dlaczego dalsze funkcjonowanie pacjenta w środowisku nie będzie prawidłowe,

Diagnoza – definicja, źródła poznania, typy.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:33

Pojęcia diagnozy używa się przede
wszystkim w naukach lekarskich. Pierwotnie służyło ono wyłącznie do określenia
patologicznego stanu organizmu, następnie przyjęło się w orzecznictwie
lekarskim jako określenie stanu zdrowia pewnej osoby, jej zdolności do pracy

Deontologia

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:33

DEONTOLOGIA to dział etyki normatywnej — teoria powinności.
Zajmuje się głównie zagadnieniami norm etycznych oraz czynników decydujących o
moralnej wartości czynów ludzkich. Termin ten został wprowadzony przez J.

zadbaj o swoje zdrowie