DLACZEGO MEDIACJA?

W ostatnich dniach głośną stała się sprawa grupy nieletnich
dziewcząt, które terroryzowały uczennice jednej ze szkół podstawowych, do
której same chodziły. Po raz kolejny wywołało to burzę głosów, co do
traktowania małoletnich przestępców w naszym kraju. Coraz częściej słyszy się,

Diagnoza

Diagnoza jest to proces,
który zachodzi między osobą potrzebującą pomocy a diagnostą, ma on na celu
ustalenie dlaczego dalsze funkcjonowanie pacjenta w środowisku nie będzie prawidłowe,

Deontologia

DEONTOLOGIA to dział etyki normatywnej — teoria powinności.
Zajmuje się głównie zagadnieniami norm etycznych oraz czynników decydujących o
moralnej wartości czynów ludzkich. Termin ten został wprowadzony przez J.

Strony