“Ekstremizm polityczny. Źródła ekstremizmu. Charakterystyki osobowościowe ekstremistów. Czynniki psychopatologiczne i warunki s

Ekstremizm
1.krańcowe stanowisko w jakiejś sprawie, doktrynie, skrajność, krańcowość.

2.stosowanie ostatecznych środków,
np.:terroru, dla osiągnięcia celu politycznego, ideologicznego.

Strony