Działy filozofii

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:50

ONTOLOGIA – jest to
teoria bytu, szeroko rozumianej rzeczywistości. O. Stara się rozstrzygnąć, czy
istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów. Docieka jego natury oraz tego,

Karl Jaspers - „Filozofia egzystencji” - recenzja.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:50

Zanim przejdę do przedstawienia spostrzeżeń, jakie nasunęły
mi się po lekturze tego dzieła, wyjaśnię - kluczowe dla niego - pojęcie
egzystencjalizmu. Jest to kierunek filozofii współczesnej, według którego
punktem wyjścia analizy filozoficznej jest indywidualna, jednostkowa

Feminizm - termin stosowany do opisu kobiecej wyższości.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:49

Definicja
feminizmu obejmuje zarówno doktrynę równych praw dla kobiet ( w praktyce
zorganizowany ruch na rzecz praw kobiet), jak i ideologię społecznych
przeobrażeń których celem jest:

FASZYZM WŁOSKI W LATACH 1922-1939

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:49

I. PRZYCZYNY FASZYZMU WE WŁOSZECH

“Ekstremizm polityczny. Źródła ekstremizmu. Charakterystyki osobowościowe ekstremistów. Czynniki psychopatologiczne i warunki s

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:48

Ekstremizm
1.krańcowe stanowisko w jakiejś sprawie, doktrynie, skrajność, krańcowość.

Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:48

1. <

„ EMOCJE – informacje oólne”

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:48

EMOCJA – (poruszenie, wzruszenie)
osobnik zostaje czymś poruszony. Poruszenie to może przyjść od zewnątrz lub od
wewnątrz. Zawsze jednak powstaje z odzwierciedlenia jakiś przedmiotów lub
zjawisk wewnętrznych lub zewnętrznych. N.K. Bykow określa emocje jako

Emocje w okresie dojrzewania

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:47

Dojrzewanie biologiczne i związany z nim rozwój psychiczny
obejmuje wiek od około 11-12 roku życia do około 18-19 roku życia, przy
odchyleniach indywidualnych tak w jedną jak i w drugą stronę. W polskiej

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA, EDUKACJI I OŚWIATY

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:47

1.Socjologia wychowania jako jeden z
najlepiej i najbardziej rozwiniętych działów socjologii ogólnej

PRZEMOC

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:46

I Wprowadzenie

zadbaj o swoje zdrowie