HELENA RADLIŃSKA

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:56

Helena Radlińska jest twórczynią
polskiej szkoły pedagogiki społecznej, oryginalnej i prężnej koncepcji
naukowej, która odegrała znaczącą rolę w myśli i praktyce pedagogicznej Drugiej
Rzeczypospolitej.

Gry i zabawy dydaktyczne, ich rola i znaczenie w procesie kształcenia.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:56

Grupy odniesienia

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:56

Specjaliści ds. marketingu próbują rozpoznać grupy odniesienia
swoich docelowych konsumentów. Wpływ grupy odniesienia na konsumentów może się
odbywać w trojaki sposób. Grupa odniesienia może:

PODSTAWOWE POJĘCIA SOCJOLOGII

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:55

SOCJOLOGIA

Główne środowiska wychowawcze w życiu młodego człowieka

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:52

1.1
Rodzina i jej znaczenie dla jednostki

Grupy odniesienia

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:52

Specjaliści ds. marketingu próbują rozpoznać grupy odniesienia
swoich docelowych konsumentów. Wpływ grupy odniesienia na konsumentów może się
odbywać w trojaki sposób. Grupa odniesienia może:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SOCJOLOGII WG. EMILA DURKHEIMA I MAXA WEBERA

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:52

Emil Durkheim jest uważany za
najwybitniejszego socjologa francuskiego. Jego koncepcje miały głęboki wpływ na
nauki humanistyczne i kulturę Francji. Jego koncepcja socjologii opierała się na

Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:51

Już
sama przynależność młodego człowieka do nieformalnej struktury, która z założenia

FORMY ZABAWOWE ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH.

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:51

Wstęp

TEMAT: FILOZOFICZNO - ETYCZNE PRZESŁANKI PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:50

WSTĘP

zadbaj o swoje zdrowie