Moja wizja mnie jako nauczyciela wobec dziecka

Posted by nauka on pon., 03/10/2008 - 15:43


Islam

Posted by nauka on pon., 03/10/2008 - 15:43

Spis zagadnień

INTERAKCJE

Posted by nauka on pon., 03/10/2008 - 15:41


DEF. („Słownik socjologiczny”- K.
Olechnicki, P. Załęski)

Inteligencja, jako kategoria złożona

Posted by nauka on śr., 03/05/2008 - 22:00


„Psychologia ogólna”

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 16:00

W 1990 roku Salovey i Meyer stworzyli
pojęcie inteligencji emocjonalnej – umiejętności kontrolowania własnych i
cudzych emocji, odróżniania ich i wykorzystywania nabytej w ten sposób wiedzy

Integracja osób starszych i niepełnosprawnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 16:00

Starzenie
się jest naturalnym procesem, który będzie dotyczył każdego człowieka, jeśli
osiągnie wiek nazywany przez demografów poprodukcyjnym.

PSYCHOLOGIA

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:59

PSYCHOLOGIA nauka o procesach, o
równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń
indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych,
wykonawczych

Historia Wychowania

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:58

Sytuacja szkolnictwap olskiego w
latach 1917-1932; Reforma szkolnictwa (tzw.jędrzejewiczowska) – zalety i wady.

HISTORIA MYŚLI PENITENCJARNEJ

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:57

Z pierwszymi przejawami myśli penitencjarnej spotykamy się pod
koniec XVI wieku. Więzienie w tych czasach było tylko karą poboczną , jednym ze
środków odwetu w celu uczynienia z więzienia kary podstawowej samodzielnej,
trzeba było poddać gruntowej rewizji pojęcie kary. Warunki dla takiego

HIGIENA ŻYWIENIA

Posted by nauka on śr., 02/06/2008 - 15:57

Racjonalne żywienie: to
dostarczanie organizmowi w określonym czasie odpowiednich ilości pożywienia
pokrywającego zapotrzebowanie na energię, składniki budulcowe i regulacyjne.

zadbaj o swoje zdrowie