INTERAKCJE


DEF. („Słownik socjologiczny”- K.
Olechnicki, P. Załęski)

Interakcja społeczna- wzajemne
oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo
jednostki i grupy, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Rodzaje:

PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA nauka o procesach, o
równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń
indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych,
wykonawczych

HIGIENA ŻYWIENIA

Racjonalne żywienie: to
dostarczanie organizmowi w określonym czasie odpowiednich ilości pożywienia
pokrywającego zapotrzebowanie na energię, składniki budulcowe i regulacyjne.

Źródła energii to: węglowodany,
tłuszcze oraz w sytuacjach wyjątkowych białka (głodzenie, nadmierna podaż
białka).

Strony