INTERAKCJE


DEF. („Słownik socjologiczny”- K.
Olechnicki, P. Załęski)

Interakcja społeczna- wzajemne
oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo
jednostki i grupy, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Rodzaje:

Integracja osób starszych i niepełnosprawnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Starzenie
się jest naturalnym procesem, który będzie dotyczył każdego człowieka, jeśli
osiągnie wiek nazywany przez demografów poprodukcyjnym.

Granice wiekowe starzenia się
różni autorzy różnie określają od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu lat.

PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA nauka o procesach, o
równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń
indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych,
wykonawczych

HISTORIA MYŚLI PENITENCJARNEJ

Z pierwszymi przejawami myśli penitencjarnej spotykamy się pod
koniec XVI wieku. Więzienie w tych czasach było tylko karą poboczną , jednym ze
środków odwetu w celu uczynienia z więzienia kary podstawowej samodzielnej,
trzeba było poddać gruntowej rewizji pojęcie kary. Warunki dla takiego

HIGIENA ŻYWIENIA

Racjonalne żywienie: to
dostarczanie organizmowi w określonym czasie odpowiednich ilości pożywienia
pokrywającego zapotrzebowanie na energię, składniki budulcowe i regulacyjne.

Źródła energii to: węglowodany,
tłuszcze oraz w sytuacjach wyjątkowych białka (głodzenie, nadmierna podaż
białka).

Strony