KULTURA SPOŁECZEŃSTWA


Kultura społeczeństwa
stanowi istotną podstawę jego egzystencji. Należy ona do tych pojęć w naukach
społecznych których mówi się, że mają długą przeszłość, ale krótką historię.
Stwierdzenie takie oznacza, iż pojęcie "kultura" od niedawna zostało
poddane rygorom myślenia naukowego.

Strony