O roli tradycji w szkolnym dialogu z tekstami literackimi.

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:10


Niepowodzenia w szkole

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:09

Przyczyny niepowodzeń są skomplikowane, złożone i wielorakie.

Na proces pracy i uzyskanie efektów ucznia w szkole wpływają następujące
czynniki:

1. sam uczeń
2. osoba nauczyciela
3. rówieśnicy
3. rodzina

NIEPOWODZENIA SZKOLNE TKWIĄCE

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:09


NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO WYRAZ OBNIŻONEJ WYDOLNOŚCI JEDNOSTKI. 1. POJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2. BIOLOGICZNE I SPOŁECZNE PRZYCZYNY

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:08

 Ad.1

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:07

Nie spalić drugiego podejścia czyli

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:06

New Age

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:06


MUZYKOTERAPIA W LECZENIU CHORYCH Z NERWICAMI I ZABURZENIAMI CZYNNOŚCIOWYMI

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:05

MUZYKOTERAPIA W LECZENIU CHORYCH Z NERWICAMI I ZABURZENIAMI CZYNNOŚCIOWYMI

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:05

Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:04

zadbaj o swoje zdrowie