OBSERWACJA


Jedna z głównych ( obok eksperymentu ) metod badawczych nauki ;
systematyczne i planowe , kierowane celem badania selektywne , spostrzeganie
przedmiotów i zjawisk , którego
zadaniem jest dostarczanie materiału dla nauk , badań .

Strony