OBSERWACJA


Jedna z głównych ( obok eksperymentu ) metod badawczych nauki ;
systematyczne i planowe , kierowane celem badania selektywne , spostrzeganie
przedmiotów i zjawisk , którego
zadaniem jest dostarczanie materiału dla nauk , badań .

Niepowodzenia w szkole

Przyczyny niepowodzeń są skomplikowane, złożone i wielorakie.

Na proces pracy i uzyskanie efektów ucznia w szkole wpływają następujące
czynniki:

1. sam uczeń
2. osoba nauczyciela
3. rówieśnicy
3. rodzina
Inaczej będą wyglądały efekty pracy gdy dzieckiem będą się interesowali
rodzice a inaczej gdy tego nie okażą.

Strony