Poziom zhumanizowania organizacji pracy biurowej na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:31

„Poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem, najkorzystniejszą, najbardziej podstawową i decydującą warto

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:30


Chłopiec czy dziewczynka? Włosy jasne czy ciemne? Czarne oczy ojca czy niebieskie po babci?

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:30

Chłopiec czy dziewczynka? Włosy jasne czy ciemne? Czarne
oczy ojca czy niebieskie po babci? - wszyscy rodzice mają wyidealizowany obraz

Pojęcie środowiska

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:29

Pojęcie środowiska
może być interpretowane we wszystkich naukach w różny sposób z których dwa są szczególnie doniosłe.

Pojęcie psychoterapii , jej rodzaje i metody.

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:28

 P s y c h o t e r a p i ą, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, określa się oddziaływanie lecznicze środkami psychologicznymi i środowiskowymi. W ścisłym znaczeniu obejmuje ona zaplanowane i systematyczne oddziaływanie psychologiczne, którego celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego i adaptacji społecznej.

Pojęcie procesu rewalidacji, uwarunkowania efektywności jego przebiegu:

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:27


Pojęcie „patologia”

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:26


Podstawowe Informacje o Biurze ds. Narkomanii

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:25


Podmiotowość w wychowaniu

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:24


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Posted by nauka on nie., 03/16/2008 - 10:23

zadbaj o swoje zdrowie