Znaczenie uczenia się w życiu człowieka.

Posted by nauka on czw., 03/20/2008 - 18:52


Przemoc w rodzinie

Posted by nauka on czw., 03/20/2008 - 18:51


PRZECIW PRZEMOCY

Posted by nauka on czw., 03/20/2008 - 18:51

„Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od
przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych".
Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime, Warszawa
1995

PROBLEMY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

Posted by nauka on czw., 03/20/2008 - 18:50

Prostytucja jako zjawisko wykolejenia społecznego.

wychowanie

Posted by nauka on czw., 03/20/2008 - 18:48