PRZECIW PRZEMOCY

„Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od
przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych".
Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime, Warszawa
1995

Strony