RASTAFARIANIE

Poszukiwania
subkultury, z którą wiązałyby się jakieś moje emocje trwały niezwykle długo.
Ale uważam, że ukończyłam je sukcesem. Najbliższa mi okazała się subkultura

Strony