OKRES PRENATALNY

Zapłodnienie polega na połączeniu komórki jajowej z plemnikiem zygota. Okres zapłodnionej komórki jajowej przechodzi 3 okresy: 1. O. jaja płodowego 0-3 tyg. 2. O. zarodkowy 4 tyg.-2 m-c (narządy pierwotne) 3. O. płodowy 3 m.-c – do końca (narządy wtórne)
ZYGOTA-połączenie plemnika i komórki jajowej. Składa się z cytoplzmy i jądra.
OKRESY:
1. faza jajowa 0-2 tyg

PUNK - CZŁOWIEK WOLNY?


"Punk" w języku
angielskim oznacza dosłownie człowieka - śmiecia, nic nie znaczącego, czyli
kogoś poza wszelką klasą ludzi. Tak w Anglii kiedyś określano osoby z marginesu
społecznego. Obecnie punkami nazywa się członków ruchu młodzieżowego powstałego
w początkach lat siedemdziesiątych.

Strony