METODY BADAWCZE

sondaż ankietowy (met. lustracji), studium w
terenie, eksperyment: naturalny, w terenie, laboratoryjny, metoda obserwacyjna
(opisywanie zachowania społecznego), met. korelacyjna (przewidywanie zach.
społecznego), met. eksperymentalna (odp. na pytanie o przyczynę)

OKRES ROZWOJU NOWORODKA


Noworodkiem możemy określić dziecko od momentu urodzenia do 4-6 tygodnia życia,
w którym utrwala się samodzielne oddychanie, krążenie krwi, temperatura ciała i
tępo przemiany materii. Stopniowo zanika żółtaczka, odpada pępowina i goi się
pępek.

Podział noworodków:

Strony