METODY BADAWCZE

sondaż ankietowy (met. lustracji), studium w
terenie, eksperyment: naturalny, w terenie, laboratoryjny, metoda obserwacyjna
(opisywanie zachowania społecznego), met. korelacyjna (przewidywanie zach.
społecznego), met. eksperymentalna (odp. na pytanie o przyczynę)

OKRES PRENATALNY

Zapłodnienie polega na połączeniu komórki jajowej z plemnikiem zygota. Okres zapłodnionej komórki jajowej przechodzi 3 okresy: 1. O. jaja płodowego 0-3 tyg. 2. O. zarodkowy 4 tyg.-2 m-c (narządy pierwotne) 3. O. płodowy 3 m.-c – do końca (narządy wtórne)
ZYGOTA-połączenie plemnika i komórki jajowej. Składa się z cytoplzmy i jądra.
OKRESY:
1. faza jajowa 0-2 tyg

Strony