PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

Genetyka.
Czym się zajmuje psychologia
wychowawcza?
Psychologia wychowawcza -obejmuje
całokształt zagadnień związanych z wychowaniem i
nauczaniem. Ale wiemy, że psychologia wychowawcza jest bardzo
ściśle związana z psychologią
rozwojową.
Rozwój warunkowany jest czynnikami
środowiskowymi i czynnikami wewnętrznymi.
ROZWÓJ
ŚRODOWISKO
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
GENY
Mimo najlepszych chęci, rozwój nie

PS YCHOTERAPIA wykł l

Nie jestem w stanie
nauczyć Państwa psychoterapii, gdyż psychoterapia to w ogromnej mierze wiedza
praktyczna , dlatego też Ci, którzy chcą zajmować się psychoterapią muszą
uzyskać certyfikat, lub licencjat Ja mogę jedynie zachęcić Państwa , abyście
chcieli być psychoterapeutami.

TEMATY , którymi chciałbym się zająć w I semestrze:

Strony