POJĘCIE ŚWIADOMOŚCI

Świadomość ma dla człowieka ogromne
znaczenie, daje możliwość uświadamiania sobie sytuacji w świecie przez
wewnętrzne odzwierciedlenie rzeczywistości. Człowiek za pomocą czynności
świadomych reguluje swoje stosunki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
Świat w którym żyje może sobie uświadamiać zarówno jako całość, jak i różne

POSTAWY RODZICIELSKIE

Postawy rodzicielskie są uważane
przez wielu badaczy za czynnik, od którego w dużej mierze zależy rozwój dziecka
i jego przyszłość. Z pewnością są tym czynnikiem życia rodzinnego, który daje o
sobie znać najwcześniej - nie tylko wtedy, gdy dziecko pojawi się na świecie,
ale już w łonie matki.

ZWIAZKI EMOCJONALNE CZŁOWIEKA

Związki
emocjonalne człowieka od lat były przedmiotem zainteresowania psychologów,
starających się uporać z niekończącym podziałem , definicjami , oraz rolą jaką
odgrywają one w życiu człowieka .

Badania związków emocjonalnych nastręczają znacznie większe
trudności metodologiczne niż na przykład badanie zdolności uczenia się. Jedną z
głównych tego przyczyn jest to , że bardzo trudno poddać je badaniu
laboratoryjnemu mającemu we współczesnej psychologii priorytet .

Strony