„Miłość i sposoby jej interpretowania”

Cele:

-poznawczy-poznawanie
przez wychowanków różnych rodzajów miłości, mechanizmów jej funkcjonowania,
poznawanie wyobraźni i jej znaczenia dla rozwoju człowieka

-resocjalizacyjny-wskazanie
negatywnych aspektów pozorowania uczucia do innej osoby, zwiększenie
świadomości o konsekwencjach nieodpowiedniego eksponowania uczuć, wskazanie
pozytywnych skutków twórczego myślenia

Metody:

-dydaktyczna-pogadanka

-wychowawcza-praca
w małych grupach

Środki dydaktyczne:

-arkusz
ćwiczeń 1 „Zdania do uzupełnienia”

-arkusz
ćwiczeń 3 „Wspólne cechy”

-arkusz
ćwiczeń 4 „Porównania”

Przebieg zajęć:

1 Część wstępna:

-przywitanie
wychowanków

-omówienie
tematu zajęć

-wspólne
kreowanie definicji „uczucie” i „miłość”, „wyobraźnia” i „twórcze myślenie”

2 Część zasadnicza:

-uzupełnienie
zdań w arkuszu ćwiczeń 1

-rozmowa
na temat odpowiedzi na pytanie: „Jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje miłość?”

„Czy
miłość jest dla nas ważna?” „Czy można żyć bez miłości?”

-uzupełnianie
arkusza ćwiczeń 2 i rozmowa na temat odpowiedzi

-uzupełnianie
arkusza ćwiczeń 3 i rozmowa na temat odpowiedzi

-dyskusja
nad ważnością wyobraźni i twórczego myślenia w życiu każdego człowieka

3 Rekapitulacja:

-wspólne
zastanawianie się co dała nasza rozmowa, jakie uczucia towarzyszyły nam podczas
rozmowy, czy możemy swobodnie mówić o naszych uczuciach

4 Zakończenie:

-podziękowanie
za udział

-udzielenie
pochwał

-przejście
do luźniejszych form zajęć

Arkusz ćwiczeń 1 „Zdania do uzupełnienia”

Poniżej znajduje się 6
niedokończonych stwierdzeń dotyczących miłości. Dokończ je zgodnie z pierwszą
myślą, jaka przyjdzie ci do głowy.

1.Miłość
to....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.Gdy
kocham...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3.Najlepsze w miłości jest to,
że...................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4.Najgorsze w miłości jest to,
że...................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5.Czy miłość to
seks?...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6.Kocham......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7.Czy miłość musi się wiązać ze
współżyciem seksualnym?.......................................................

.......................................................................................................................................................

Arkusz ćwiczeń 2

Znajdź jak najwięcej cech
podobnych w wymienionych parach:

DRZEWO OWOCOWE np. można je spalić

LEŚNICZÓWKA

HOTEL

POPIELNICZKA

TATARAK

CHIŃSKIE PIÓRO

DZIURAWY BUT

SŁOŃ

PRZESTĘPCA

TESTAMENT

Arkusz ćwiczeń 3

Do każdego wyrazu podanego
poniżej, dopisz wybrane z listy umieszczonej na dole strony odpowiednie wg
ciebie porównani
e i napisz dlaczego
dokonałeś takiego wyboru
:

TELEWIZJA np. jest jak atrakcyjna kobieta, bo chcemy ją oglądać

DZIECKO
....................................................................................................................................

UCZONY
.....................................................................................................................................

FIRMA
.........................................................................................................................................

SZKOŁA ......................................................................................................................................

DYREKTOR
................................................................................................................................

TEATR
.........................................................................................................................................

MIESZKANIE
.............................................................................................................................

MIASTO
......................................................................................................................................

PARLAMENT
.............................................................................................................................

Lista:

ZATŁOCZONY AUTOBUS

WIEJSKA GOSPODA

OBRAZ MATEJKI

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA

ODDZIAŁ WOJSKA

ATRAKCYJNA KOBIETA

MUMIA EGIPSKA

PASTUCH

FABRYKA CZEKOLADY

STARA GAZETA

KONSPEKT ZAJĘĆ
ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

Temat: „Rodzicielstwo-istota,
problemy”

Cele:

-wychowawcze-ukazanie
rodzicielstwa jako trudny problem wychowawczy i rodziny

-resocjalizacyjne-ukazanie roli
rodzicielstwa, które kształtuje nasze zachowanie i wpływa na nasze postawy i
poglądy w życiu dorosłym

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca w grupach

Środki dydaktyczne:

-arkusz ćwiczeń 1 „Postawy
rodzicielskie prawidłowe i nieprawidłowe”

-arkusz ćwiczeń 2
„Rodzicielstwo-trudne czy piękne’

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-powitanie wychowanków

-zainteresowani tematem poprzez
luźne pytania dotyczące ich stosunku do rodzicielstwa

2.Część zasadnicza:

-rozmowa wstępna-co jest istotą
rodzicielstwa, kiedy się je nabywa, czy warunkuje to bycie dobrym rodzicem

-wypełnianie arkusza ćwiczeń 1

-zorientowanie się w stosunku
wychowanków do rodzicielstwa, rodziców i wychowywania

-porównywanie odpowiedzi i
omawianie ich

-wypełnianie arkusza ćwiczeń 2

-zorientowanie się jakie są
cele na przyszłość wychowanków jeżeli chodzi o rodzinę, posiadanie dzieci i ich
wychowywanie

-dyskusja na temat „Czy rodzice
stanowią dobry czy zły przykład i jakie to znaczenie dla rozwoju
dziecka”(dorośli palą papierosy, piją alkohol, zażywają leki-złe nawyki
rodziców wpływają na zachowanie dzieci)

3.Rekapitulacja:

-wspólne zastanawianie się czy
te zajęcia zmieniły poglądy na rodzicielstwo i wychowanie

-rozdanie podsumowania zajęć na
kartkach wychowankom na własność

4.Zakończenie:

-podziękowanie

-udzielenie pochwał

Arkusz ćwiczeń 1
„ Postawy rodzicielskie prawidłowe i nieprawidłowe”

Z niżej podanych postaw
rodzicielskich wybierz prawidłowe i nieprawidłowe.

1.Uznanie praw dziecka w
rodzinie jako równych, bez przeceniania i niedoceniania jego roli.

.......................................................................................................................................................

2.Unikanie kontaktu z dzieckiem
lub stwarzanie pozorów kontaktu-brak uczuć, chłód, rekompensata przez rzeczy materialne

.......................................................................................................................................................

3.Akceptacja dziecka, czyli
przyjęcie go takim, jakie ono jest, z jego cechami fizycznymi, usposobieniem,
jego umysłowymi możliwościami i łatwością osiągnięć w jednych dziedzinach a
ograniczeniami i trudnościami w drugich.

.......................................................................................................................................................

4.Współdziałanie z dzieckiem
oraz wciąganie i angażowanie dziecka w zajęcia i sprawy rodziców i domu-w
ramach jego możliwości rozwojowych.

.......................................................................................................................................................

5.Odrzucenie, odtrącenie
dziecka-dziecko czuje się niepotrzebne i pozostawione z boku.

.......................................................................................................................................................

6.Nadmierne ochranianie
dziecka.

.......................................................................................................................................................

7.Nadmierne wymagania.

.......................................................................................................................................................

8.Dawanie dziecku właściwej dla
jego wieku rozumnej swobody.

.......................................................................................................................................................

Arkusz ćwiczeń 2
„Rodzicielstwo-trudne czy piękne”

Poniżej znajduje się 5 zdań
dotyczących rodzicielstwa. Napisz jeżeli zgadzasz się ze stwierdzeniem lub
jeśli nie-dlaczego.

1.Plany o założeniu rodziny i
posiadaniu dziecka są niezbędne.

.......................................................................................................................................................

2.Narodziny to sprawdzian
miłości poprzez ofiarę i cierpienie.

.......................................................................................................................................................

3.Dziecko to strata czasu i
energii, wychowywanie go wiąże się z nudą, szarością.

.......................................................................................................................................................

4.Dziecko trzeba chronić przed
brutalnością, przemocą, złem.

.......................................................................................................................................................

5.Rodzic powinien realizować
się w życiu społecznym i zawodowym.

.......................................................................................................................................................

6.Dziecko powinno uczyć się za
pomocą prób i błędów samodzielnie.

.......................................................................................................................................................

7.Kiedy otoczymy dziecko
miłością to takimi uczuciami będzie nas obdarzać.

.......................................................................................................................................................

DLA WYCHOWANKÓW-zostawcie dla siebie, dajcie swoim rodzicom, krewnym lub
znajomym

Sposoby okazywania dzieciom miłości i troski:

-zaakceptuj dziecko takim,
jakim jest

-okazuj mu szacunek i miłość

-poświęcaj mu swój czas i uwagę

-stwórz dziecku możliwości
wyboru

-bądź szczery w wyrażaniu
własnych uczuć

-świętuj razem z nim jego sukcesy

-uważnie wsłuchuj się w to, co
przeżywa, łącznie z bólem i złością

-dostrzegaj, gdy robi coś
dobrze

-nagradzaj wysiłek zmierzający
do osiągnięcia jakiegoś celu, a nie tylko same osiągnięcia

TWOJE DZIECKO JEST WYJĄTKOWYM CZŁOWIEKIEM

Nie jest łatwo być rodzicem, czasami bywasz: zmęczony,
zmartwiony, przerażony, zajęty, nieszczęśliwy.

Dziecko chce:

-być szczęśliwe

-mieć bezpieczny dom

-mieć szczęśliwych rodziców

-cieszyć się swoim dzieciństwem

-oglądać świat pełen kolorów

-dobrze myśleć o sobie

-mieć prawo do różnych uczuć i
emocji

-mieć prawo do popełniania
błędów

KONSPEKT ZAJĘĆ
ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

Temat: „Rodzina - z
nią czy bez niej”

Cele:

-dydaktyczny-próba
zdefiniowania słowa „rodzina”, określenie ról jej członków, funkcje rodziny

-wychowawczy-ukazanie roli
rodziny w życiu każdego człowieka

-resocjalizacyjny-jak rodzina
wpływa na wychowanie młodego człowieka, „Czy jej obecność jest konieczna dla
normalnego rozwoju jednostki?”

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca w małych
grupach i praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

-arkusz ćwiczeń 1
„Niedokończone zdania”

-arkusz ćwiczeń 2 „Wady i
zalety moich bliskich”

-arkusz ćwiczeń 3 „Wady i
zalety życia w rodzinie”

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-przywitanie wychowanków

-przedstawienie tematu zajęć

-pytania: „Czym dla ciebie jest
rodzina i jaką ma dla ciebie wartość?” „Czy uważasz, że jej posiadanie lub brak
wpływa na dalsze życie człowieka?’ „Czy chciałbyś założyć swoją rodzinę?” „Jak
wyobrażasz sobie swoją rodzinę?”

2.Część zasadnicza:

-wypełnianie i analiza arkusza
ćwiczeń 1, uzasadnienie wypowiedzi i dyskusja o nich

-aby poznać nastroje w grupie
pytania: „Co czułeś odpowiadając na pytania o Twoją rodzinę” „Czy udzielanie
odpowiedzi stanowiło dla ciebie trudność”

-przejście do dalszej części
zajęć. Uczestnicy wypełniają arkusz ćwiczeń 2 (w przypadku nie posiadania
któregoś z nich powinno się udzielić odpowiedzi jakie cechy ceniłby
najbardziej)

-omówienie i analiza udzielonych
odpowiedzi na forum grupy

-pytania o cechy które
najbardziej nam przeszkadzają i które najbardziej cenimy u członków rodziny

-zachęta do dyskusji na temat
swoich rodzin, porównanie doświadczeń

-wypełnianie arkuszu ćwiczeń 3,
analiza i omówienie odpowiedzi

3.Rekapitulacja:

-powracamy do początku zajęć,
gdzie padło pytanie jak ważna jest dla ciebie rodzina. Wspólnie tworzymy
definicje rodziny, ustalamy na podstawie odpowiedzi jej funkcje

-odpowiadamy na pytanie „Czy i
jakie korzyści niesie za sobą posiadanie rodziny?”

4.Zakończenie:

-podziękowanie za udział

-udzielenie pochwał

-przejście do luźniejszych form
zajęć

Arkusz ćwiczeń 1
„Niedokończone zdania”

Krótko uzupełnij rozpoczęte
zdania:

1.Rodzina to

.......................................................................................................................................................

2.Rodzina daje mi

.......................................................................................................................................................

3.Dzięki rodzinie

.......................................................................................................................................................

4.Przez rodzinę nie

.......................................................................................................................................................

5.Akceptacja przez moją rodzinę
mojej osoby

.......................................................................................................................................................

6.Rodzina wpływa na moje

.......................................................................................................................................................

7.W mojej rodzinie najbardziej
przeszkadza mi

.......................................................................................................................................................

8.Rodzina, która w przyszłości
założę

.......................................................................................................................................................

9.Moje dzieci będą chronił
przed

.......................................................................................................................................................

10.Moim dzieciom opowiem o

.......................................................................................................................................................

Arkusz ćwiczeń 2
„Wady i zalety moich bliskich”

ZALETY

WADY

BABCIA

DZIADEK

MATKA

OJCIEC

CIOTKA

WUJEK

SIOSTRA

BRAT

Arkusz ćwiczeń 3
„Wady i zalety życia w rodzinie”

ZALETY ŻYCIA W RODZINIE

WADY ŻYCIA W RODZINIE

Zdania podsumowujące:

1.Rodzina jest dla mnie
................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.Bez rodziny
...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

KONSPEKT ZAJĘĆ
ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

Temat: „Czy agresją
możemy coś osiągnąć?”

Cele:

-dydaktyczne-próba
zdefiniowania pojęcia agresja

-wychowawcze-próba odpowiedzi
na pytanie, czy to jak jesteśmy wychowani wpływa na eksponowanie agresji

-resocjalizacyjne-udowodnienie,
że agresja nie jest metodą dojścia do celu

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca w małych
grupach

Środki wychowawcze:

-arkusz ćwiczeń 1 „Odpowiedz T,
?, N”

-arkusz ćwiczeń 2 „Dokończ
zdania”

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-przywitanie wychowanków

-zapoznanie
z tematem zajęć

-próba
zdefiniowania słowa „agresja”

2.Część zasadnicza:

-wypełnianie
arkusza ćwiczeń 1. Zawiera on zestaw wypowiedzi i przeżyć doznawanych przez
większość ludzi. Zadaniem wychowanków jest zaznaczenie odpowiedzi, którą uważają za najtrafniejszą. Na podstawie
udzielanych odpowiedzi wnioskujemy o stopniu agresywności danego uczestnika.
Próbujemy dojść do źródeł tego uczucia.

-wypełnianie
arkusza ćwiczeń 2 oraz dyskusja która ma dać nam odpowiedź na pytanie „Dlaczego
ludzie są agresywni?” „W jakich sytuacjach budzi się agresja?” „Jak ludzie
wyładowują swoją agresję?’ „Jak ty sam rozładowujesz swoją agresję?”

-odpowiedzi
dają obraz stanu ogólnego grupy. Próbujemy odpowiedzieć na zadane wcześniej
pytanie „Czy wychowanie ma wpływ na eksponowanie swojej agresji?”. Dyskusja ma
doprowadzić do sformuowania spójnego wniosku.

3.Rekapitulacja:

-podsumowanie
zajęć i próba odpowiedzi na pytanie „Czy agresja pomaga dojść do wyznaczonego
celu?”

-próba
wyciągnięcia wniosków z zajęć, stawiamy pytanie „Czy te zajęcia dały wam
pełniejszy obraz samego siebie?”

-rozdanie
na własność wychowankom materiałów dotyczących przemocy w rodzinie

4.Zakończenie:

-podziękowanie
za udział

-udzielenie
pochwał

Arkusz ćwiczeń 1

Zaznacz
odpowiedź, która dotyczy ciebie: T- tak, N- nie, ?-jestem niezdecydowany.

1.Szukam
sposobności, by zaszkodzić ludziom, których nie lubię T ? N

2.Wpadłem
kiedyś w taką złość, że uszkodziłem sprzęty w domu T ? N

3.Istnieje
ktoś kogo nienawidzę T ? N

4.Człowiek
pokrzywdzony ma prawo do zemsty T ? N

5.Gdy
ktoś się mnie czepia to w końcu solidnie dostanie T ? N

6.W
ostrej dyskusji zdarza mi się tracić panowanie nad sobą T ? N

7.Zrobiłbym
chyba wszystko, gdyby mnie sprowokowano T ? N

8.Gdy
ktoś mnie skrzywdzi odpłacam mu tym samym T ? N

9.Są
chwile, gdy czuję nienawiść do całego świata T ? N

10.W
złości robię awantury najbliższym T ? N

11.Z
zasady rewanżuję się za doznane krzywdy T ? N

12.Były
takie chwile, że czułem nienawiść do samego siebie T ? N

13.Czasem
w gniewie odczuwam chęć wyrządzenia komuś krzywdy T ? N

14.Mam
porywcze usposobienie T ? N

15.Wiem,
że uczyniłem wiele zła T ? N

Arkusz ćwiczeń 2

Dokończ
rozpoczęte zdania:

1.Według
mnie agresja jest

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.Ludzie
są agresywni bo

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3.Agresja
może być usprawiedliwiona gdy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4.Odczuwasz
agresję gdy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5.Gdy
jesteś agresywny to

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6.Najlepszy
wg ciebie sposób rozładowania agresji to

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

DLA WYCHOWANKÓW-do pozostawienia sobie, rozdania rodzicom, krewnym,
znajomym

Przemoc
ma na celu wywieranie wpływu, nie musi oznaczać, że jest wykonywana z
premedytacją.

KONSPEKT ZAJĘĆ
ŚWIETLICOWYCH PRZEPROWADZONYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W KATOWICACH DNIA

Temat: „Jak
stworzyć empatię w grupie. Czy istnieje granica otwartości wobec innych?”

Cele:

-dydaktyczne-zapoznanie
wychowanków z pojęciem „empatia”

-wychowawcze-umiejętność
mówienia o sobie, rozwijanie empatii w grupie

-resocjalizacyjne-kształtowanie
umiejętności akceptacji poglądów i uczuć innych

Metody:

-dydaktyczne-dyskusja

-wychowawcze-praca
w małych grupach

Środki dydaktyczne:

-arkusz
ćwiczeń 1 „Niedokończone zdania”

-arkusz
ćwiczeń 2 „Kręgi otwartości”

Formy pracy:

-praca
w małych grupach

-praca
indywidualna

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:

-przywitanie
wychowanków

-przedstawienie
tematu zajęć

-zadanie
pytań: „Jak czujesz się w grupie osób nieznanych” „Jak czujecie się w gronie
przyjaciół” „Czy potraficie mówić o sobie, o swoich uczuciach”

2.Część zasadnicza:

-uczestnicy
wypełniają arkusz ćwiczeń 1,
następnie wybrane zdania odczytują wraz z dokończoną odpowiedzią. Po każdej
odpowiedzi rozmowa o odpowiedziach.

-po
tym ćwiczeniu pytania o tym, która z odpowiedzi sprawiła największą trudność

-następnym
ćwiczeniem są „Kręgi otwartości”. Uczestnicy wypełniają arkusz ćwiczeń 2. Uczestnicy będą się zastanawiać, w jakim
stopniu i przed kim mogą się „odsłonić”.

-dyskusja
na temat „Czego dowiedziałeś się o sobie i innych uczestnikach?” „Czego
dowiedziałeś się o swojej otwartości?” „Czy lubisz mówić o swoich uczuciach?”

3.Rekapitulacja:

-czy
ćwiczenie, które było wykonywane dało wychowankom więcej wiedzy o nich samych

4.Zakończenie:

-podziękowanie
za udział

-udzielenie
pochwał

Arkusz ćwiczeń 1
„Niedokończone zdania”

Uzupełnij
niedokończone zdania, wpisując pierwszą myśl, jaka ci przyjdzie do głowy:

Dzisiaj
czuję się...

Dwa
słowa opisujące mnie to...

Kiedy
jestem zły...

Najważniejsza
cecha przyjaciela to...

Najważniejsza
cecha nauczyciela to...

Uczę
się bo...

Moje
hobby to...

Uczestniczę
w tych zajęciach bo...

Nie
chcę, żeby prowadzący...

Osoba,
którą najbardziej podziwiam to...

W
przyszłości chciałbym zostać...

Gdybym
mógł pojechać gdzie chcę to wybrałbym...

Kiedy
potrzebuję być sam to...

Gdybym
miał dodatkowe 100 zł to...

Gdybym
był prezydentem, pierwsza rzecz jaką bym zrobił to...

Czuję
się ważny gdy...

Coś,
o czym nigdy nikomu jeszcze nie powiedziałem, to...

Gdybym
mógł mieć jedno życzenie, byłoby to...

Najlepsze
u mnie to...

Najgorsze
u mnie to...

Rzeczy
które lubię robić ze znajomymi to...

Arkusz ćwiczeń 2
„Kręgi otwartości”

Zastanów
się, z kim byś rozmawiał o:

-1-polityce

-2-pogodzie

-3-trudnościach
w szkole

-4-sprawach
rodzinnych

-5-swoich
osiągnięciach

-6-swoich
lękach

-7-tym,
że coś ci nie wychodzi

-8-swoim
wyglądzie

-9-swoich
celach życiowych

-10-czymś,
co zrobiłeś, a co uważasz za złe

Następnie
umieść kolejne numery w odpowiednich kręgach w kole: